In English | På svenska | Tekstin koko A- A+
A-Ö
HAKEMISTO

Toimeentulo

Toimeentuloturvaetuudet voidaan jakaa kahteen ryhmään: toiset perustuvat työskentelyyn ja toiset Suomessa asumiseen.

Ansiosidonnaiset, työskentelyyn perustuvat etuudet, kuten ansiosidonnainen työttömyysturva, korvaukset työtapaturmasta ja/tai ammattitaudista, ansiosidonnaiset sairauspäivärahat ja kuntoutusrahat, ansiosidonnaiset äitiys-, isyys- ja vanhempainrahat sekä työeläkkeetmääräytyvät ansioiden mukaan.

Perusturva, asumiseen perustuvat etuudet, kuten työttömän peruspäiväraha ja työmarkkinatuki, vähimmäismääräiset sairauspäivärahat ja muut sairausvakuutuskorvaukset, vähimmäismääräiset äitiys-, isyys- ja vanhempainrahat sekä kansaneläke ja takuueläke perustuvat Suomessa asumiseen ja niihin ovat oikeutettuja kaikki henkilöt tietyin edellytyksin. Etuudet ovat perusturvan takaavia vähimmäistasoisia etuuksia.

Toimeentuloturvaa täydentävät lisäksi eri syistä maksettavat tuet ja avustukset. Kunnalta haettava toimeentulotuki on viimesijainen, tilapäiseksi tarkoitettu turva.

Opintojen rahoittamiseksi on monia eri muotoja, joihin vaikuttaa muun muassa hakijan elämäntilanne. Peruskoulun jälkeisiä opintoja aloitteleville nuorille myönnetään erilaisia tukia kuin jo työelämässä toimiville. Työttömällä työnhakijalla on tietyin ehdoin mahdollista opiskella menettämättä työttömyysetuuttaan. Opintojen rahoittamisesta löytyy lisää tietoa Oulun työllisyysverkon Opintojen rahoitus sivulta.

Kumppanuuskeskuksen neuvontapisteestä saa tukea hakemusten täyttämisessä sekä tietoa muista järjestöjen tarjoamista tukipalveluista, mm. elintarvikejakeluista. Neuvontapisteen toiminnasta löytyy lisätietoa sivulta http://www.kumppanuuskeskus.fi/neuvontapiste