In English | På svenska | Tekstin koko A- A+
A-Ö
HAKEMISTO

Työllisyyspalvelut

Työllisyyspalveluilla tarkoitetaan sellaisia julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin tarjoamia palveluita, jotka pyrkivät edistämään työttömän henkilön työllisyyttä.

Työllisyyspalveluihin on koottu linkkejä ja yhteystietoja välityömarkkinoiden työllistymistä tukevista palveluista ja toiminnasta Oulun seudulla. Palvelut on tarkoitettu erilaisissa työllistymisen vaiheissa oleville työnhakijoille. 

 

 

Oulun kaupunki

Oulun kaupungin työllisyyden edistäminen
Oulun kaupungin työllisyyden edistämisen vastuutahona toimii työllisyyden edistämisen ryhmä, joka tuottaa työllisyydenhoitoon liittyvät asiantuntija- ja valmistelutehtävät.

Työllistämiseen liittyviä hallinnollisia tukipalveluita, asiakasneuvontaa ja -palvelua tuottaa työllisyyden edistämisen ryhmän yhteydessä toimiva työllisyyden edistämisen palvelut.

*************************************************

Oulun kaupungin avoimet työpaikat
Oulun kaupungin avoimet työpaikat löytyvät osoitteesta www.oulu.ouka.fi/tyopaikat

Oulun kaupungin työllisyys- ja kuntoutuspalveluihin voi tutustua alla olevien linkkien kautta

Oulun kaupungin työllisyyspalvelut
Oulun kaupungin työllisyyspalvelut on palveluyksikkö, joka tukee pitkään työtä hakeneiden Oululaisten työllistymistä ja työelämäosallisuutta sekä toimialakohtaista yritysyhteistyötä.

Työvoiman palvelukeskus
Oulun työvoiman palvelukeskus on Oulun kaupungin, Oulun seudun TE-toimiston ja Kelan yhteistyöorganisaatio. Se tarjoaa palveluita työttömille työnhakijoille, joiden työttömyys on pitkittynyt tai on vaarassa pitkittyä sekä työnhakijoille, jotka tarvitsevat henkilökohtaista apua tilanteensa ratkaisemiseen, päämääränä työllistyminen palkkatyöhön tai koulutukseen. Lisää tietoa työvoiman palvelukeskuksesta Oulun kaupungin sivulta.

Byströmin nuorten palvelut
Oulun kaupungin nuorisoasiainkeskuksen tiloissa Byströmillä tarjotaan nuorille henkilökohtaista ohjausta, tukea ja neuvontaa ilman ajanvarausta. Byströmin nuorten palveluista lisätietoa NettiNapin sivulta.

Nuorten työkokeilupaikat - Työpörssi
Työpörssi on sähköinen palvelu oululaisille 17–29-vuotiaille työttömille nuorille. Työpörssiin on koottu Oulun kaupungin avoimet työkokeilupaikat. 
Pikalinkki Työpörssin työkokeilupaikkoihin:
http://www.ouka.fi/oulu/tyo-ja-elinkeinot/tyoporssin-harjoittelupaikat

Kesätyö
Oulun kaupunki tarjoaa kesäisin työharjoittelumahdollisuuksia nuorille kaupungin omiin yksiköihin ja tukee nuorten työllistymistä kesäsetelillä yrityksiin, järjestöihin, seuroihin, säätiöille ja yhdistyksille. Lisää tietoa kesätyöstä, hakemisesta ja hakuajoista löytyy myös Nettinapin sivuilta.

Nuorten työpajat
Työpajatoiminta on tarkoitettu työttömille nuorille, jotka ovat vailla ammatillista koulutusta tai joilla on ammatillinen koulutus mutta ei työkokemusta. Lisää tietoa löytyy Oulun nuorten työpajat ja Nettinapin sivuilta.

Etsivä nuorisotyö
Etsivä nuorisotyö pyrkii tukemaan 15–29-vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuksen ja työelämän ulkopuolella tai vaarassa jäädä niiden ulkopuolelle ja syrjäytyä. Etsivää nuorisotyötä toteutetaan seudullisena hankkeena.Lisää tietoa löytyy Etsivä nuorisotyö ja Byströmin palveluista Nettinapin sivulta.

Työkokeilu yli 25-vuotiaille
Yli 25-vuotiailla on mahdollista hakea Oulun kaupungille työharjoitteluun työkokeiluna. Työkokeilupaikkaa voi kysyä suoraan Oulun kaupungin yksiköistä ja liikelaitoksista. Lisää tietoa työllisyyden edistämisen työelämävalmennus sivulta.

Kuntouttava työtoiminta
Kuntouttava työtoiminta on henkilökohtaiseen suunnitelmaan perustuvaa työskentelyä avustavissa tehtävissä, sen avulla henkilöllä on mahdollisuus päästä mukaan työelämään.

Palkkatuella työllistäminen
Oulun kaupunki työllistää oululaisia työttömiä työnhakijoita työllisyysmäärärahoin kaupungin omiin yksiköihin. Työntekijöiden valinnat tekee työvoimatoimisto yhdessä palkkaavan yksikön kanssa. Lisää tietoa löytyy palkkatuella työllistäminen sivulta.

Arpeetti
Arpeetti on sosiaalitoimen omaa työllistämistoimintaa ja sen kautta työllistetään pitkäaikaistyöttömiä toimeentulotuen saajia, joilla on 3 tai 5 kuukauden työssäoloehto sekä opiskelijoita, jotka eivät saa opintoetuuksia eikä heillä ole mahdollisuutta saada sosiaalista luottoa ja ovat toimeentulotuen saajia. Lisää tietoa Arpeetista löytyy palkkatuella työllistäminen sivulta.

Työllistämishankkeet
Työllisyyshankkeilla pyritään parantamaan erilaisessa elämäntilanteessa olevien henkilöiden työllistymismahdollisuuksia ja vaikuttamaan tätä kautta heidän hyvinvointiinsa sekä edistämään yhteiskuntaan sosiaalistumista. Omien hankkeiden lisäksi Oulun kaupunki toteuttaa yhteistyössä ulkopuolisen toimijan kanssa erilaisia hankkeita, joiden keskeisenä tavoitteena on työllisyyden edistäminen. Tietoa hankkeista löytyy Työllistämishankkeet ja Yhteistyö- ja rahoitushankkeet sivuilta.

Kuntalisä työttömiä palkkatuella työllistäville järjestöille, yhdistyksille ja säätiöille
Oulun kaupunki maksaa harkinnan varaista kuntalisää Oulussa toimiville työttömiä palkkatuella työllistäville yleishyödyllisille järjestöille, yhdistyksille ja säätiölle työntekijän palkkakuluihin työllisyysmäärärahojen puitteissa. Lisää tietoa löytyy kuntalisä yhdistyksille sivulta.

Kuntalisä työttömiä palkkatuella työllistäville yrityksille, oppisopimus
Työllisyyden hoitoon varattujen vuosittaisten määrärahojen puitteissa Oulun kaupunki tukee yritysten oppisopimustyöllistämistä maksamalla oppisopimuskoulutuksen kuntalisää. Kuntalisää maksetaan kaupungin harkintaan perustuvana henkilön työllistymisen edistämiseksi. Lisää tietoa löytyy kuntalisä yrityksille sivulta