In English | På svenska | Tekstin koko A- A+
A-Ö
HAKEMISTO

Työttömyysturva

Kela-tuet työttömälle työnhakijalle

Työmarkkinatuki on tarkoitettu ensi kertaa työmarkkinoille tuleville ja työttömyyspäivärahaa enimmäisajan saaneille työttömille työnhakijoille, jotka eivät täytä työssäoloehtoa ja siten ole oikeutettuja perus- tai ansiopäivärahaan.

Työmarkkinatuki

Peruspäivärahaa voi saada, jos työttömäksi jäädessään on ollut työelämässä ja työssäoloehto täyttyy. Peruspäivärahaa maksetaan enintään 500 päivän ajan.

Peruspäiväraha

Ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha on työttömyyspäiväraha, jonka taso perustuu työttömyyttä edeltäneeseen palkkatasoon. Ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa maksavat työttömyyskassat ja sitä voi saada henkilö, joka on ollut vähintään kymmenen kuukautta työttömyyskassan jäsenenä ja täyttänyt työssäoloehdon. Lisätietoa Ansiosidonnaisesta päivärahasta saa mm. ammattijärjestöjen nettisivuilta.

Lisätietoa ansiosidonnaisesta työttömyyspäivärahasta löytyy myös Työttömyyskassojen yhteisjärjestön sivulta.

Ikääntyvän työttömän tuki

Ikääntyvä työtön, joka on täyttänyt työssäoloehdon, voi saada päivärahakauteensa lisäpäiviä ja hakeutua työttömyyseläkkeelle niiden päätyttyä. Oikeus lisäpäiviin koskee vain palkansaajan työttömyyspäivärahan saajia, ei yrittäjiä.

Kelan sivulta Tukea vastavalmistuneelle löytyy tietoa mm. työnhakijaksi ilmoittautumiseen sekä työttömyysturvan hakemiseen.

Kelan sivulta löytyy tietoa työttömän maahanmuuttajan tuesta, joka on kotoutumistuki. Jos työttömällä henkilöllä on voimassa oleva kotoutumissuunnitelma, työmarkkinatuki maksetaan kotoutumistukena. Kotoutumistuki määräytyy samoin perustein ja on saman suuruinen kuin tavallinen työmarkkinatuki. Myös kotoutumistuki on tarveharkintainen.