Ajankohtaista

< Takaisin

Aiesopimus Oulun asema-alueen kehittämisestä

Senaatin Asema-alueet Oy, Senaatti-kiinteistöt ja Oulun kaupunki ovat solmimassa aiesopimusta Oulun asema-alueen kehittämisestä. Tavoitteena on kehittää Oulun asema-alueesta kaupunkikuvallisesti korkeatasoinen ja toiminnallisesti monipuolinen uusi kaupunginosa sekä kasvavaa kaupunkia palveleva liikenteen solmukohta.

Yhdyskuntalautakunta hyväksyi aiesopimuksen 15. lokakuuta. Aiesopimuksella sovitaan asema-alueen kehittämisen yleisistä tavoitteista sekä maankäytön ja liikenteen yleissuunnittelun kustannusjaosta. Asema-alueen kehittämisessä sitoudutaan edistämään muun muassa elinkaariajattelua, hiilineutraalisuutta sekä rakentamaan sosiaalisesti kestävää kaupunkia. Aiesopimuksen voimaantulo edellyttää vielä kaupunginhallituksen käsittelyä ja hyväksyntää 28. lokakuuta.

”Meille on tärkeää toimia hankkeessa Oulun strategisena kumppanina ja edistää kaupungin tavoitteita kaupunkirakenteen eheyttämisessä ja keskustan elinvoimaisuuden tukemisessa”, toteaa Senaatin kiinteistökehityspäällikkö Janne Marttinen.

Senaatin Asema-alueet on jättänyt asemakaavan muutoshakemuksen Oulun kaupungille. Oulun asema-alueen kehityshankkeeseen on liitetty nyt myös oikeus- ja poliisitalon alue ja yhteensä noin viiden hehtaarin laajuisesta alueesta on tarkoitus kehittää keskusta-asumisen, palveluiden, tapahtumien ja matkustamisen elävä kaupunkikeskus.

”Oulun kaupungin lähitulevaisuuden yksi merkittävimmistä hankkeista lähtee nyt liikkeelle. Asiaa ovat odottaneet kuntalaiset, kaupungin johto sekä poliittiset päättäjät. Nyt voidaan sanoa, että odotus ei ole ollut turha”, sanoo Oulun kaupungin yhdyskuntajohtaja Matti Matinheikki.

Senaatin Asema-alueet järjestää yhteistyössä Oulun kaupungin kanssa asema-alueen ensimmäisen vaiheen suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun vuoden 2020 aikana ja tavoitteena on, että uusi asemakaava olisi voimassa vuonna 2022, jolloin alueen rakentaminen voisi alkaa.

Alueen maaperätutkimukset alkavat lokakuussa

Lokakuussa asema-alueella käynnistetään kehityshankkeen valmisteluun liittyvät maaperätutkimukset. Tutkimukset tehdään 21.-31.10.2019.

 

Lisätietoja:
Senaatti-kiinteistöt, kiinteistökehityspäällikkö Janne Marttinen, p. 050 308 9158
Oulun kaupunki, yhdyskuntajohtaja Matti Matinheikki, p. 044 703 1112

Senaatin Asema-alueet Oy on Senaatti-kiinteistöjen tytäryhtiö, jonka tehtävänä on kehittää junaliikenteen asema-alueita 22 paikkakunnalla. Luomme kestävän kaupunkikehityksen mukaisesti edellytyksiä asema-alueiden elinvoimaisuudelle, monimuotoiselle asumiselle, uudelle liiketoiminnalle ja toimivalle liikenteelle. Kehitämme kiinteistöjä kaavoituksen keinoin tiiviissä yhteistyössä kaupunkien ja kuntien kanssa. Yhtiön tehtävänä on myydä kehittämänsä kiinteistöt, lue lisää asema-alueet nettisivulta.

 

Jakolinkki