Ajankohtaista

< Takaisin

Hankintailmoitus: Oulun asemakeskuksen arkkitehtuurikilpailu

Oulun kaupunki, Liikennevirasto, Senaatti-kiinteistöt sekä VR-Yhtymä Oy järjestävät arkkitehtuurikilpailun Oulun asemakeskuksen alueen suunnittelusta.

Asemakeskuksen suunnittelukilpailulla haetaan yhteistä näkemystä alueen kehitysvisiosta sekä tulevien toimenpiteiden periaatteista. Kilpailu on luonteeltaan ideakilpailu. Sen toivotaan tuottavan alueen tulevaisuudesta toteutuskelpoisen vision sekä kokonaissuunnitelman, joka toimii alueen jatkokehittämisen ja asemakaavoituksen perustana.

Kilpailu on kutsukilpailu, johon kutsutaan hankintalain mukaisella ilmoittautumismenettelyllä enintään viisi asiantuntijaryhmää.

Osallistumishakemukset tulee toimittaa 21.3.2016 klo 15.00 mennessä suljetussa kirjekuoressa osoitteeseen:

Oulun kaupungin kirjaamo
PL 27 (Torikatu 10A)
90015 OULUN KAUPUNKI

Kirjekuoreen merkintä:"OUKA/1552/2016, osallistumishakemus, Oulun asemakeskuksen arkkitehtuurikilpailu"

Hilma - Oulun asemakeskuksen arkkitehtikilpailu

 

Jakolinkki