Ajankohtaista

< Takaisin

Hartaanselänrannan ideakilpailun ehdotukset valmistuneet

Kuvassa Hartaanselänranta, suunniteltu asuntomessualue 2025

Hartaanselänrannan ideakilpailun järjestävät Oulun kaupunki, Osuuskunta Suomen Asuntomessut ja Suomen arkkitehtiliitto SAFA. Kilpailun tavoitteena on löytää alueelle kokonaiskonsepti, joka hyödyntää mahdollisuuksien mukaan olemassa olevaa rakennuskantaa ja luonnonympäristöä sekä on teknisesti ja taloudellisesti toteuttamiskelpoinen. Alueesta halutaan rakentaa korkeatasoinen, virikkeellinen ja terveellinen, kestävän kehityksen mukainen kaupunkiympäristö, joka edistää yhteisöllisyyden syntymistä alueelle. Kilpailussa alueelle osoitetaan 70 000-90 000 k-m2 uutta rakentamista, joka koostuu pääosin asuntorakentamisesta. Ideakilpailussa esitettyjä ratkaisuja käytetään pohjana alueen asemakaavan laatimiselle. Vuoden 2025 Asuntomessut sijoittuvat Hartaanselänrannan alueelle ja messualueen sijoittuminen ratkaistaan asemakaavoituksen yhteydessä.

Ideakilpailu järjestettiin ilmoittautumiskutsukilpailuna. Kilpailuun ilmoittautui 30 työryhmää, joista Arkkitehtitoimisto AJAK Oy, MUUAN Oy, MANDAWORKS AB ja Arkkitehdit Anttila & Rusanen yhteistyökumppaneineen valittiin tekemään kilpailuehdotus. Kilpailijat palauttivat kilpailuehdotuksensa 25.10.2019. Palautetut ehdotukset olivat nimeltään Delta Living Labit, Hoijakka, Pietarin kalansaalis ja Western Stars. Kilpailutyöt ovat nähtävillä Hartaanselänrannan internetsivulla. Oululaiset voivat kommentoida ehdotuksia ja äänestää suosikkiaan internetsivulla marraskuun 2019 loppuun saakka. Kilpailuvaihe käydään nimettömänä ja se, mikä työryhmä on tehnyt minkäkin ehdotuksen, selviää kun tuomaristo on tehnyt päätöksensä ja voittaja valittu. Voittaja julkistetaan joulukuussa 2019.

 

Lisätietoja:

Matti Matinheikki, kilpailulautakunnan puheenjohtaja puh. 044 7031112

Jonna Koivuranta, kilpailulautakunnan sihteeri puh. 045 1261147

Ritva Kuusisto, Hartaanselänrannan projektipäällikkö puh. 040 6575776

Jakolinkki