Ajankohtaista

< Takaisin

Uuden Oulun yleiskaava lainvoimainen

Uuden Oulun yleiskaava on strateginen maankäytön suunnitelma koko Oulun kaupungin alueelle. Oulun kaupunginvaltuusto hyväksyi yleiskaavan 18.4.2016, ja päätöksestä valitettiin. Pohjois-Suomen hallinto-oikeus hylkäsi valitukset 18.5.2018, eikä korkein hallinto-oikeus päätöksellään 23.5.2019 antanut valituslupaa hallinto-oikeuden päätöksestä. Yleiskaava kuulutetaan siten voimaan kaupunginvaltuuston hyväksymässä muodossa.

Yleiskaavan päätavoitteet ovat: elinvoimainen kunta ja hyvinvoivat kuntalaiset. Yleiskaavalla on luotu runsaasti mahdollisuuksia elinkeinoelämälle ja erilaisten yritysten sijoittumiselle sekä monipuoliselle asumiselle. Yleiskaava ohjaa täydennysrakentamiseen, joka eheyttää kaupunkirakennetta ja luo edellytyksiä joukkoliikenteen tehostamiselle ja sujuvalle arjelle.

Uutta yleiskaavassa ovat Kaavakartan 1 kehittämisvyöhykkeet, jotka ohjaavat koko kaupungin kehittämistä pitkällä aikavälillä. Keskeiselle kaupunkialueelle Kaavakartalla 2 on osoitettu mm. kaupunkiraitiotien kehittämiskäytävä, jonka ensimmäisen vaiheen kaavarunko on jo laadittu Alppilan bulevardille. Linnanmaan opiskelukampus sekä Kontinkankaan hyvinvointikampus on osoitettu uudenlaisella merkinnällä: innovaatiokampus, mikä korostaa näiden alueiden merkittävää roolia ja mahdollisuuksia.

Strateginen maankäytön suunnittelu on merkittävä osa kunnan johtamista: yleiskaava näyttää kaavakartoilla kaupunkistrategian tavoitteet.

Uuden Oulun yleiskaava 

Lisätietoja
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, yleiskaavapäällikkö Paula Paajanen p. 044 703 1233 ja kaavoitusarkkitehti Mika Uolamo p. 044 703 1230

Jakolinkki