Asemanseudun ja Raksilan hankkeet

 

Asemanseudulla on tällä hetkellä käynnissä useita kaupunkikehittämisen hankkeita, joiden myötä alueen tiloja ja toimintoja muokataan kuntalaisten arkea helpottavaksi. Oulun Asemakeskus -hanke on yksi osa tätä laajempaa kaupunkikehittämishankkeiden kokonaisuutta.

Oulun kaupunkikuvaa ja asemanseutua kehitetään Oulun kaupunkistrategian, Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan, Uuden Oulun yleiskaavan ja Oulun keskustavisio 2040:n mukaisesti. Tavoitteena on, että asemanseutu on tulevaisuudessa uusi vetovoimainen ja kutsuva kaupunginosa, josta löytyy kuntalaisille ja kaupunkiin saapuville tasokkaita palveluja ja joukkoliikenneasema.

Kaikki asemanseudulla käynnissä olevat hankkeet parantavat osaltaan Oulun ja koko pohjoisen Suomen julkisen liikenteen verkon toimivuutta. Asemakeskus-hankkeen vaikutus koko kaupungissa on merkittävä. Keskustamainen kaupunkirakenne tulee jatkumaan keskustakortteleista junaradan itäpuolelle, ja radan erottava vaikutus kaupunkirakenteessa vähenee merkittävästi. Raksilan alueen kaupunkirakenteen ja toimintojen muutosten yhteisvaikutukset vahvistuvat edelleen mahdollisen areenan sekä yliopiston ja kaupan keskusliikkeiden suunnitelmien myötä.

Alue on tulevaisuudessa Oulun ja pohjoisen Suomen julkisen liikenteen solmukohta, jonne matkustaja voi saapua kaikista ilmansuunnista, usealla liikennevälineellä, ja jossa matkustaja voi siirtyä vaivattomasti liikennevälineestä toiseen.

 

Oulun Asemakeskus -hankkeen lisäksi alueella käynnissä olevat hankkeet ja selvitystyöt

  • Matkakeskus-hanke. Rautatienkadun varteen, ydinkeskustan kylkeen rakentuu julkista odotustilaa, liike- ja toimistotiloja sekä asuntoja. Lue lisää Matkakeskus-hankkeesta Oulun kaupungin verkkosivuilta.
  • Hallituskadulla ja Rautatienkadulla kaavamuutosalueella ja sen läheisyydessä on käynnissä liikenteen suunnittelu. Alueen liikennejärjestelyjä muokataan toimivammiksi niin julkisen liikenteen, henkilöautojen, ammattiautoilijoiden, jalankulun kuin polkupyöräilyn osalta. Lue lisää Hallituskadun ja Rautatienkadun suunnittelusta hankkeen projektikortilta.
  • Radan alittavan yhteyden parantaminen -hanke. Nykyisen alikulkutunnelin viereen suunnitellaan uutta tunnelia, joka helpottaa jalankulkijoiden ja polkupyöräilijöiden liikkumista ydinkeskustan ja Raksilan välillä.
  • Areena-selvitys. Hankkeessa on tällä hetkellä käynnissä selvitystyö, jossa tarkastellaan sitä, onko monitoimiareenaa mahdollista rakentaa Oulun nykyisen poliisi- ja oikeustalon paikalle. Vaihtoehtoinen paikka areenan sijoittamiselle on Raksilan urheilupuisto. Hankeselvitys valmistuu vuoden 2022 alussa.
  • Puu-Raksilan asemakaavan muutos. Lue lisää Puu-Raksilan kaavamuutoksesta Oulun kaupungin verkkosivuilta.
  • Hankeselvitys yliopiston, Keskon ja Arinan sijoittumisesta marketalueelle on valmis.
  • Väyläviraston koordinoima selvitystyö Oulun ratapihan toimintojen parantamisesta. Lue lisää Väyläviraston toiminnasta organisaation omilta verkkosivuilta.
  • Oulun keskustan liikenteen yleissuunnitelman laatiminen on käynnissä.

 

Lisätietoja Oulun kaupungin kaupunkikehitystä ohjaavista suunnitelmista

Tutustu Oulun kaupunkistrategiaan (pdf) Oulun kaupungin verkkosivuilla.

Tutustu Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavaan Pohjois-Pohjanmaan liiton verkkosivuilla.

Tutustu Uuden Oulun yleiskaavaan Oulun kaupungin verkkosivuilla.

Tutustu Oulun keskustavisio 2040:een Oulun kaupungin verkkosivuilla.

Haluatko tietää lisää asemanseudun ja Raksilan hankkeista? Kysy asiantuntijoiltamme!

 

Asemakaavapäällikkö Kari Nykänen

Puhelin: 040 663 7760

Sähköpostiosoite: kari.p.nykanen(at)ouka.fi

 

Asemakaava-arkkitehti Leena Kallioniemi

Puhelin: 044 703 2425

Sähköpostiosoite: leena.k.kallioniemi(at)ouka.fi

 

Hankkeen muiden asiantuntijoiden yhteystiedot löydät Yhteystiedot-sivulta.