Kuva: Pohjois-Pohjanmaan museon kokoelmat

Alvar Aalto osoitti Kuusisaaren kansanpuistoksi

Kuusisaari on maankohoamisen myötä kasvanut ja lähentynyt jatkuvasti Raatinsaarta. Nyt niitä erottaa toisistaan enää kapea Kissakoskenuoma. Kuusisaaressa ei ole tiettävästi ollut koskaan varsinaista asutusta, mutta rakennuksia sinne on merkitty 1700-luvulta lähtien. Noilta ajoilta aina 1900-luvun ensi vuosiin toimi Kuusisaaren länsiosassa pikiruukki. 1940-luvulla Oulujoen suistoalueen saarten kehittämiseksi järjestettiin arkkitehtuurikilpailu, jonka voitti Alvar Aalto tunnetulla Koskikeskuksen suunnitelmallaan.

Suunnitelmassa Kuusisaari osoitettiin "kansanpuistoksi". 1950-luvulla valmistuneessa yleiskaavassa Kuusisaari merkittiin viheralueeksi.

Kuusisaaren tanssipaviljonki valmistui vuonna 1956, mutta tieyhteys Raatinsaaresta Kuusisaareen saatiin vasta 1960-luvun puolella. 1980-luvun alussa puolestaan rakennettiin kevyenliikenteen "tervaporvarien sillat", jotka mahdollistivat jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden kulun keskustasta Kuusisaaren kautta Tuiraan.

Useat muistavat Kuusisaaren Kuusrock-festivaalista, joka järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 1973. 1990-luvulla vietettiin hiljaisempaa aikaa, mutta vuonna 2003 ensimmäisen kerran järjestetty Qstock kasvoi edeltäjästään ohi melko nopeasti.

Maisemaltaan Kuusisaari kuuluu arvokkaaseen Oulujon suistoalueeseen, joka on listattu valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi.