Hollihaan puisto 

Hollihaan puisto on laaja Oulujoen suistoalueella sijaitseva kokonaisuus, joka alkaa torin suunnasta katsottuna Meritullista ja jatkuu aina Heinäpäähän Puistokadulle saakka. Puistossa sijaitsee tällä hetkellä mm. lasten liikennepuisto.

Suunnitelmissa alueelle on sijoitettu monipuolista liikunnallista toimintaa. Puistoon on tulossa mm. keskusleikkipuisto, skeitti-, parkour- ja kuntoilupuisto.

Hollihaan hanke on valittu mukaan Suomi 100 ohjelmaan. Hanke toteuttaa Itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden pääteemaa "Yhdessä". Tavoitteena on luoda keskustaan viihtyisä ja yhteisöllinen "ulko-olohuone", jossa kaikenikäiset kuntalaiset voivat olla ja toimia sekä edistää omaa terveyttä ja hyvinvointia.

Hollihaan puiston rakennussuunnitelma on hyväksytty teknisessä lautakunnassa.
 
Kuka on hankkeessa toimijana?
Oulun kaupunki, yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut