Kalastajien keidas

Oulujoen suisto ja varsinkin Kuusisaaren vierustalla oleva Merikosken voimalaitoksen alakanava ja Hartaanselkä ovat suosittua kalastusaluetta, ja Suomen vapaa-ajan kalastajien keskusjärjestö valitsikin Oulujoen suiston vuoden lähikalastuskohteeksi vuonna 2014. Alue on ainutlaatuinen kaupunkikalastuskohde ja tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet eri kalastusmuodoille.
Virtaavan veden ansiosta kalastusmahdollisuudet säilyvät ympäri vuoden. Vuonna 2003 rakennettu Merikosken kalatie mahdollistaa kalojen nousun voimalaitoksen ohi. Kalalajien osalta saaliiksi onkin mahdollista saada perinteisten kalalajien lisäksi myös lohta, taimenta ja siikaa.

Kuusisaari itsessään on suosittu rantakalastajien ja varsinkin perhokalastajien keskuudessa. Syksyisin Kuusisaari toimii siian lippoamisen keskuspaikkana. Siian lippoamisella on pitkät perinteet ja nykyisin sillä on suuri merkitys siian mädin keräämisen ja siikakannan vahvistamisen kannalta.

Kalastajat aktiivisia Kuusisaaren suunnittelussa 

Kalastajat ovat olleet tapahtumajärjestäjien lisäksi lähes ainoa Kuusisaaressa aktiivisesti toimiva ryhmä. Tämän vuoksi Kuusisaaren suunnittelussa on haluttu huomioida yhtenä tärkeänä osa-alueena kalastus ja kalastajat. Kuusisaaren suunnittelussa on ollut tavoitteena parantaa kalastusolosuhteita entisestään mm. laitureiden ja kulkuväylien rakentamisella. Suunnitelma sisältää myös vene- ja nuotio paikkojen rakentamisen. Lähtökohtana on ollut, että kalastus säilyy monipuolisena ja kaikkien kalastajien olosuhteet paranevat.

Kalastajat ovat olleet aktiivisesti mukana koko suunnittelun ajan ja näin päässeet kommentoimaan suunnitelmia ja vaikuttamaan myös suoraan suunnitelmien sisältöön. Suunnitelmia on esitelty hankkeen yleisötilaisuudessa sekä jatkojalostettu vielä Kuusisaaressa pidetyissä maastokatselmuksissa yhdessä kalastuksen harrastajien kanssa.

Suunnitelmakarttojen ääressä ja paikan päällä Kuusisaaressa on käyty rakentavaa keskustelua ja saatiin runsaasti mielipiteitä ja toiveita. Toiveet suunnitelmasta vaihtelivat eri kalastusharrastajien kesken, mutta ajatuksena kalastusolosuhteiden parantaminen oli kaikilla sama. Vaikka kaikkien toiveita ei voitukaan täysin huomioida suunnitelmissa, voitaneen kuitenkin yhteisesti todeta, että Kuusisaaren kalastusolosuhteet paranevat ja Kuusisaarta voidaan aidosti pitää jatkossakin kalastuksen keitaana.