Linnanmaan innovaatiokampus

Innovaatiokampusalue tulee tarjoamaan asukkaille, opiskelulle, tutkimukselle, erilaisille yrityksille ja palveluille houkuttelevan kaupunkiympäristön, joka on erinomaisesti saavutettavissa kaikilla kulkumuodoilla. Keskustan ja Linnanmaan välisen alueen maankäyttöä tehostetaan, jotta muodostetaan riittävä asukastiheys ja monipuolinen rakenne tehokkaan joukkoliikenteen palvelutason saavuttamiseksi.

Kaupunginjohtaja Päivi Laajala on asettanut (12.10.2017) Linnanmaan kampusalueen kehittämisen ohjausryhmän  ja kehittämisen työryhmät: maankäyttö, liikenne ja imago.

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, kaavoitus

Käyntiosoite
Solistinkatu 2, Oulu

Postiosoite
Kirjaamo, PL 27
90015 Oulun kaupunki

Yhteystiedot
Kaavoitusarkkitehti
Eini Vasu
044 703 2402

Asemakaava-arkkitehti
Anne Olsbo
044 703 2439

Sähköposti
eini.vasu@ouka.fi
anne.olsbo@ouka.fi