Kuusisaaren suunnitelma, poikkileikkaus

Uuden Kuusisaaren rakentaminen käynnistyi viime syksynä

Kuusisaaren suunnittelun tavoitteena on ollut parantaa saaren ulkoilu-, virkistys- ja kalastusmahdollisuuksia sekä mahdollistaa suurten ja pienempien yleisötilaisuuksien järjestäminen alueella. Alueen rakentaminen on aloitettu syksyllä 2016. Työt valmistuvat syksyllä 2017. 

Suunnitelman laadinnassa on ollut mukana edustajat Pohjois-Pohjanmaan museosta, sivistys- ja kulttuuripalveluiden tapahtumatuotannosta, liikuntapalveluista, kalastusharrastajilta ja tapahtumajärjestäjiltä. Kuusisaaren suunnitelmaluonnosta on esitelty yleisötilaisuudessa 16.9.2015 ja kaupunkikuvatyöryhmässä 22.9.2015.

Alue on palvellut kalastajia jo pitkään ja he ovatkin olleet aktiivisesti mukana Kuusisaaren suunnittelussa. Kalastuksen harrastajien kanssa on mm. pidetty maastokatselmuksia.

Useita eri selvityksiä 

Kuusisaaren alueesta on tehty useita selvityksiä:

  • meluselvitys ja -mittauksia 2012
  • luonto- ja maisemaselvitys 2013
  • rakennushistoriaselvitys 2013
  • ulkoilu- virkistys- ja tapahtumapuisto-selvitys 1/2015
  • uhanalaisten kasvien tarkistuskartoitus 8/2015
  • melumallin päivitys 10/2015.

Kuusisaareen on laadittu koko saaren kattava ympäristösuunnitelma. Länsiosassa olevaan luonnontilaiseen metsään ei kohdisteta toimenpiteitä.

Kuusisaaren tanssipaviljonki sai purkuluvan 14.1.2016. Syynä purkamiselle on paviljongin huono kunto: syksyllä 2015 tehtyjen lisäselvitysten perusteella rakennuksen korjausaste olisi n. 75-80% ja korjauskustannusarvio 1 495 279 €.

Muistutusten perusteella on tehty muutoksia myös Kuusisaaren pohjoispuolella sijaitsevan rantaluiskan kunnostamiseen: perhokalastajien toiveesta sen kunnostamisesta luovutaan. Lisäksi Pohjois-Pohjanmaan museon muistutuksen myötä alueen huoltoväyliin on tehty muutoksia ja alueella toteutetaan arkeologinen tutkimus ja valvonta.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on hyväksynyt 11.1.2019 ELY-keskuksen lupapäätöksestä 2017 tehdyn valituksen, koskien Kuusisaaren uimarannan kunnostamisesta. Päätöksen mukaan uimarannan kunnostamiseen ei voida myöntää lupaa, koska ruoppaaminen hävittää kaksi rauhoitetun Lietetattaren esiintymää.