In English | På svenska | Tekstin koko A- A+

Ajankohtaista Ajankohtaista

< Takaisin

Uusi Oulu virallistamista vaille valmis

Yhdistymishallituksen kokoustiedote 31.10.2012

Yhdistymishallitus esittää, että marraskuun 12. päivä kokoontuva uusi valtuusto toteaa yhdistymissopimuksen mukaisesti, että Haukiputaan kunnan, Kiimingin kunnan, Oulun kaupungin, Oulunsalon kunnan ja Yli-Iin kunnan oikeudet, luvat, omaisuus, velat ja velvoitteet siirtyvät 1.1.2013 alkaen uudelle Oulun kaupungille, jonka nimeksi tulee Oulu.  Se ottaa käyttöön kaupunki-nimityksen ja kaupungin vaakunaksi tulee nykyisen Oulun kaupungin vaakuna.

Yhdistymishallitus esittää myös valtuuston hyväksyttäväksi Oulun kaupungin vaakunan käyttösäännöt 1.1.2013 alkaen. Samoin esitetään, että niissä toiminnoissa, joille ei ole 1.1.2013 mennessä hyväksytty johtosääntöä tai toimintaohjeita noudatetaan nykyisen Oulun kaupungin päätöksiä siihen saakka kunnes uudet johtosäännöt tai toimintaohjeet on hyväksytty.

Yhdistymishallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se määrää puheenjohtajan toimikaudesta ja varapuheenjohtajien määrästä ja valitsee itselleen puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajat ja päättää kaupunginhallituksen toimikaudesta. Samoin esitetään, että kaupunginvaltuusto valitsee kaupunginhallitukseen seitsemäntoista jäsentä ja heille kullekin henkilökohtaisen varajäsenen sekä valitsee kaupunginhallituksen jäsenistä kaupunginhallituksen puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan.

Yhdistymishallitus hyväksyi kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoavustusten jakoperusteet vuodelle 2013. Lopulliset Oulun avustusperiaatteet tullaan tarkistamaan yhdistymishallituksen päätöksen mukaisesti siten, että uudet myöntämisperiaatteet ovat voimassa vuoden 2014 avustuksia myönnettäessä.
 
Vuoden 2013 avustuksia koskien hakukelpoisia ovat hakijat, joiden kotipaikka on vuonna 2013 Oulu (entiset Haukipudas, Kiiminki, Oulu, Oulunsalo, Yli-Ii). Päätökset avustuksista tehdään vuoden 2013 alusta voimaan tulevassa sivistys- ja kulttuuripalveluiden johtosäännössä ja jatkodelegoinnissa määriteltävän toimivallan mukaisesti eli päätökset tulee tekemään sivistys- ja kulttuurilautakunta tai toimialan viranhaltija, jolle lautakunta on antanut päätösvallan. Kulttuuripalveluiden vuosille 2012 - 2014 solmimat kumppanuussopimukset ovat voimassa vuonna 2013 ilman erillistä hakua vuoden 2012 mukaisilla Oulun kaupungin rahoitusosuuksilla.

Samoin hyväksyttiin menestyneiden urheilijoiden huomioimista koskevat säännöt 1.1.2013 alkaen. Vuoden 2012 palkitsemiset yhdistyvät kunnat suorittavat omien voimassa olevien palkitsemissääntöjensä mukaisesti 30.10.2012 mennessä tapahtuneiden menestymisten osalta. Tämän jälkeen mahdolliset urheilijoiden menestymiset huomioidaan vuoden 2013 menestyneiden urheilijoiden palkitsemistilaisuuden yhteydessä.

Oulun kaupunki siirtyy vaiheittain vuosina 2012-2014 sähköiseen asiakirjojen hallintajärjestelmään. Yhdistymishallitus hyväksyi paperittomaan päätösvalmisteluun siirtymisen. Sähköisen toimintatavan tavoitteena on selkeä ja helppolukuinen esityslistateksti luottamushenkilöille sähköisessä kokouskäytännössä ja asiakkaille ja kuntalaisille julkisessa verkossa. Paperiton päätösvalmistelu edistää hyvän hallinto- ja tiedonhallintatavan toteutumista sähköisten työmenetelmien avulla. Lisäksi päätösvalmistelu yksinkertaistuu, tehostuu ja on tietoturvallista.

Yhdistymishallitus hyväksyi verkosto-Oulu-toimikunnan loppuraportin ja Oulun seudun lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman Oulun strategiatyön pohjaksi ja ohjeellisena noudatettavaksi strategian valmistelussa.

Yhdistymishallitus hyväksyi Oulu-Koillismaan pelastustoimen alueen yhteistoimintasopimuksen.

Yhdistymishallitus hyväksyi henkilöstön sijoittamisen toimikunnan esityksestä, että tietohallintopäällikön virkaan valitaan Juhani Heikka ja että Oulun Tietotekniikka liikelaitoksen johtajan virkaan valitaan Pekka Pesonen.

Yhdistymishallitus päätti, että Oulun Konttori liikelaitoksen johtajan viran sisäistä hakua jatketaan (lisälistalla).

Yhdistymishallituksen koko esityslistaLisätietoja: Yhdistymishallituksen puheenjohtaja Kyösti Oikarinen p. 0500 6810 89.


Onnea uusi Oulu -video Onnea uusi Oulu -video