In English | På svenska | Tekstin koko A- A+

Haukiputaan, Kiimingin, Oulun, Oulunsalon ja Yli-Iin kunnat sopivat 28.6.2010 kuntajaon muuttamisesta. Kyseiset kunnat lakkaavat 31.12.2012 ja ne yhdistetään perustamalla uusi kunta 1.1.2013.

Ajankohtaista Ajankohtaista

< Takaisin

Yhdistymishallituksen kokoustiedote 19.9.2012

Yhdistymishallitus esittää asemakaavapäälliköksi Mikko Törmästä

Yhdistymishallitus hyväksyi henkilöstön sijoittamisen toimikunnan esityksen, että asemakaavapäällikön virkaan valitaan arkkitehti Mikko Törmänen. Yhdistymishallitus lähetti asian edelleen Oulun kaupunginhallitukselle jatkotoimenpiteitä varten.

Yhdyskunta- ja ympäristöpääprosessin ja liikelaitosten johtavat virat ovat olleet uuden Oulun kuntien sisäisessä haussa. Hakuaika päättyi 11.10.2011. Määräaikaan mennessä saapui 23 hakemusta. Haastatteluihin kutsuttiin 12 henkilöä. 

Haastatteluun osallistui henkilöstön sijoittamisen toimikunta. Haastattelujen teknisestä vetämisestä vastasi ulkopuolinen konsultti.

Toimikunta esitti osana yhdyskunta- ja ympäristöpääprosessin virkojen täyttöä asemakaavapäällikön virkaan Matti Karhulaa, minkä yhdistymishallitus hyväksyi 30.11.2011 ja kaupunginhallitus edelleen 13.12.2011.

Matti Karhula ei ottanut virkaa vastaan kevään 2012 aikana. Virantäyttöprosessin todettiin olevan kesken ja virka laitettiin uudestaan sisäiseen hakuun yhdistymishallituksen linjausten mukaisesti. Määräaikaan mennessä saapui neljä hakemusta. Kaikki hakeneet kutsuttiin haastatteluun.

Haastatteluun osallistui henkilöstön sijoittamisen toimikunta. Haastattelujen teknisestä vetämisestä vastasi ulkopuolinen konsultti.

Henkilöstön sijoittamisen toimikunta on käsitellyt 14.9.2012 hakemusten ja haastattelujen perusteella asemakaavapäällikön viran täytön ja esittää yksimielisesti, että virkaan valitaan arkkitehti Mikko Törmänen (lisälista-asia).

Yhdistymishallitus esittää Oulun kaupunginhallitukselle, että kaupunginjohtajan viran kokonaispalkka vahvistetaan 14000 euroksi kuukaudessa ja apulaiskaupunginjohtajien virkojen kokonaispalkaksi 11000 euroksi kuukaudessa 1.1.2013 alkaen.

Monikuntaliitoksen myötä Oulun kaupunki kaupunkina ja organisaationa kasvaa merkittävästi. Kaupungin henkilöstömäärä on lähes 13000 työntekijää. Uuden johtamisjärjestelmän mukaisesti siirrytään virasto-organisaatiosta prosessiorganisaatioon, jossa palveluita on koottu suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Tässä yhteydessä myös kaupunginjohtajien tehtävät ovat muuttuneet.

Kaupunginjohtajan palkkaus verrattuna muihin vastaavankokoisiin kaupunkeihin jää tällä hetkellä selvästi alle vertailukaupunkien ja palkkauksen tarkistaminen on perusteltua. Samassa yhteydessä on syytä tarkistaa myös apulaiskaupunginjohtajien palkkausta. Kaupunginjohtajille maksetaan Oulussa kokonaispalkkaa, jonka lisäksi heillä on puhelinetu.

Kaupunginjohtajien palkkausta on käsitelty henkilöstön sijoittamisen toimikunnassa, jonka esitys on, että kaupunginjohtajan palkkaa korotetaan nykyisestä 11869 eurosta 14000 euroon ja apulaiskaupunginjohtajien palkka 9533 eurosta 11000 euroon 1.1.2013 alkaen.

Yhdistymishallitus hyväksyi osallisuuden ja vaikuttamisen toteuttamisohjelman jatkokehittämisen pohjaksi ja esittää sen edelleen uuden Oulun valtuustolle strategiatyön ja kehittämisen pohjaksi. Ohjelman toteutukseen liittyvät yksittäiset päätökset tuodaan erikseen päätöksentekoon sen jälkeen kun niiden taloudelliset vaikutukset on arvioitu talousarvion käsittelyn yhteydessä.

Ohjelma sisältää linjaukset alueellisesta toimintamallista, joka perustuu uuden Oulun 22 suuralueen pohjalle. Rakenne muodostuu vuosittain järjestettävistä Kansankäräjistä, alueellisista yhteistyöryhmistä, asukastupien määrästä ja sijainnista, eri ikäryhmien, Vammaisneuvoston ja muun vapaaehtoistoiminnan sekä vapaan kansalaistoiminnan osallisuustoiminnan muodoista.

Yhdistymishallitus hyväksyi ja esittää edelleen Oulun kaupunginhallitukselle uuden Oulun yleiskaavan tavoitteiden hyväksymistä yleiskaavan jatkosuunnittelun pohjaksi.

Yleiskaavatyö jatkuu tulevaisuusskenaarioiden laatimisella. Tavoiteaikataulun mukaan yleiskaavaluonnos asetetaan nähtäville syksyllä 2013 ja ehdotus syksyllä 2014. Yleiskaavan hyväksyy aikanaan Oulun kaupunginvaltuusto.

Kaavaprosessin aikana kuullaan laajasti eri sidosryhmiä ja osallisia osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. Kuntalaisille järjestetään useita yleisötilaisuuksia kaikkien uuden Oulun kuntien alueella. Yleisötilaisuuksia on jo pidetty syksyllä 2011 ja keväällä 2012. Seuraavat tilaisuudet ovat syksyllä 2012. Asukkailla ja muilla osallisilla on kaavaprosessin aikana maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset vaikuttamismahdollisuudet.

Yhdistymishallitus hyväksyi esityksen Oulun kaupungin suuralue- ja kaupunginosajaosta 1.1.2013 alkaen.Ouluun tulee 22 suuraluetta, joista nykyisessä Oulussa on 16 ja muut suuralueet ovat Oulunsalo, Yli-Ii, Haukipudas, Kello ja Kiiminki ja Jääli.  Kaupunginosia on jatkossa Oulussa 88, Haukiputaalla 5, Kiimingissä 6, Oulunsalossa 3 ja Yli-Iissä 4, yhteensä 106 kaupunginosaa.

Yhdistymishallitus hyväksyi ja lähetti edelleen Oulun kaupunginhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi Valveen elokuvateatterin digitalisointiesityksen. Digitalisoinnin kokonaiskustannus on 99 700 euroa, johon on saatu Suomen Elokuvasäätiön 44865 euron avustus.

Yhdistymishallitus merkitsi tiedoksi uudet kirjanpitolautakunnan yleisohjeiden poistoaikaesitykset ja pyytää lausunnot niiltä konsernin tytäryhtiöiltä ja kuntayhtymiltä, joita poistoaikamuutokset koskevat.

Yhdistymishallitus myönsi eron Ritva Yrjänälle (Vihr.) keskusvaalilautakunnan jäsenyydestä ja valitsi hänen tilalleen Heli Taanilan.

Oulun Konttori liikelaitoksen johtajan virka laitettiin sisäiseen hakuun.

Yhdistymishallituksen infot:

- Uuden Oulun välitilinpäätös, Jukka Weisell
- Uuden Oulun talousarvio/hallintokuntavaihe, Armi Tauriainen
- Uuden hallituksen, uuden valtuuston ja nykyisten toimielinten toimivalta 2012, Timo Nousiainen
 

Lisätietoja: Yhdistymishallituksen puheenjohtaja Kyösti Oikarinen p. 0500 6810 89.

Jakolinkki