In English | På svenska | Tekstin koko A- A+

Ylläpito päättynyt

Näiden sivujen ylläpito on päättynyt 2013.

A-Ö
HAKEMISTO

Tavoitteet ja muutosperiaatteet Tavoitteet ja muutosperiaatteet

Nimistön yhteensovittamisen tavoitteena oli

  • Kartoittaa päällekkäiset tie- ja katunimet
  • Määritellä nimimuutosperiaatteet
  • Laatia lista muutettavista nimistä eri kunnissa
  • Laatia esitys uusista nimistä
  • Saattaa uudet nimet kunnissa päätettäväksi.

Yhdistymishallitus hyväksyi nimimuutosperiaatteet ja sen missä kunnassa kukin kadun tai tien nimi muutetaan.

Nimistön yhteensovittamisen jälkeen päivitettiin rekisterit ja otettiin uudet osoitteet käyttöön.

Nimenmuutosperiaatteet
Yhdistymishallitus hyväksyi kokouksessaan 4.5.2011 (§ 36) seuraavat nimimuutosperiaatteet käytettäviksi Uuden Oulun nimistön yhteensovittamisessa.

Yleiset periaatteet
Nimimuutoksissa lähtökohtana on pyrkimys mahdollisimman pieneen vaikutukseen (pienimmän haitan periaate) ja virhemahdollisuuksien minimointiin. Päätettäessä muutettavista nimistä puntaroidaan kaikkia ohessa listattuja seikkoja yhtä aikaa. Muutettavaa nimeä katsotaan kokonaisuutena eri näkökulmista. Jokaiselle muutokselle tulee löytyä perusteet.

Seuraavia asioita tutkitaan päätettäessä muutettavista nimistä:

  • Osoitteiden lukumäärä ja osoitepaikan käyttötarkoitus esim. yritys / sen suuruus, kerrostalo, rivitalo, omakotitalo, loma-asunto (painoarvoa saa enemmän se kadun-/tiennimi, jonka varrella on enemmän osoitteita tai jonka osoitteilla on suurempi käyttöaste).
  • Nimen historiallinen merkittävyys tai alueellinen tunnettavuus (painoarvoa saa enemmän historiallisesti merkittävämpi tai alueellisesti tunnetumpi nimi).
  • Nimi osana laajempaa aihepiiriä (painoarvoa saa enemmän nimi, joka on osa laajempaa aihepiirikokonaisuutta).
  • Muita asioita: Nimi sijaitsee asemakaava-alueella/haja-asutusalueella, Yli-Iin vastikään kuntaliitosta varten muutetut nimet (painoarvoa saa enemmän asemakaava-alueella sijaitseva nimi; pyritään siihen, että Yli-Iin vastikään kuntaliitosta varten muutetut nimet säilyisivät).

Oheisten periaatteiden mukaan selvitettiin, missä kunnassa samannimisen tien nimi muutetaan.

Päätöksen nimeä muuttavista teistä teki yhdistymishallitus kokouksissaan 13.9.2011 § 79 ja 12.10.2011 § 90.