In English | På svenska | Tekstin koko A- A+

Vuorovaikutus ja palaute Vuorovaikutus ja palaute

Projektista tiedotettiin sanomalehdissä sekä erillisillä kuntailmoituksilla. Jokainen kunta hoiti asukkaiden tiedottamisen omalta alueeltaan. Nimimuutosten kohteena olevien katujen ja teiden varren asukkaita tiedotettiin kirjeitse ehdotetuista uusista nimistä marraskuussa 2011. Tarvittaessa ehdotettuja nimiä muutettiin saatujen palautteiden perusteella, mikäli ne olivat Kuntaliiton suositusten ja ohjeiden mukaisia.

Uusien osoitteiden käyttöönotosta tiedotettiin tien varren asukkaita ja yrityksiä kirjeitse elo–syyskuun aikana.