Uutisarkisto

Tähän on koottu CircVol-hankkeen yhteistyökumppaneiden kirjoittamia artikeleita ja verkostoissa julkaistuja uutisia, tiedotteita, blogeja tai vastaavia. Aiheet liittyvät Oulun CircVol-hankkeeseen ja Välimaahan.

6Aika-artikkelit

 • Biokaasun hyödyntämisestä ja käyttökokemuksista jo runsaasti tietoa tarjolla – CircVol-hanke edistää mahdollisuuksia. Lue uutinen biokaasusta.
 • CircVol-hankkeen järjestämä työpaja kokosi kiiminkiläisiä ja Välimaan kiertotalousalueen toimijoita keskustelemaan. Lue uutinen työpajasta.
 • Älykkäämpiä ja ympäristöystävällisempiä ratkaisuja 6Aika-hankkeilla. Lue uutinen 6Aika-hankkeista.
 • Kansainväliset opiskelijaryhmät ratkoivat CircVol-hankkeen haasteita ansiokkaasti. Lue uutinen opiskelijayhteistyöstä.
 • Hackathoneilla ja ideasprinteilla ratkaisuja haasteisiin sekä supertalentit esiin. Lue uutinen ideakilpailusta.

Blogikirjoitukset ja artikkelit

 • Oulussa kiertotalouden näkökulmat ja hiilidioksidipäästöjen vähentäminen huomioidaan yhä paremmin. Lue kirjoitus kiertotaloudesta Oulussa.
 • Kiertotalouden piloteilla tukea kestävään kaupunkikehitykseen. Lue kirjoitus piloteista.
 • Miten kiertotalouskeskus lähtee rakentumaan? - Esimerkkinä Välimaan kiertotalousalueen vaiheet. Lue kirjoitus Välimaan vaiheista.

Oulun kaupungin ja BusinessOulun uutiset ja tiedotteet

 • Kiiminkiläiset haastetaan mukaan Välimaan kehittämiseen. Lue tiedote Välimaan kehittämisestä.
 • Ilmastostrategiasta käytännön toimiin - ilmastokatsaus 3/2019. Lue tiedote ilmastostrategiasta.
 • Välimaan kiertotalousalue alkaa rakentua ensi kesänä. Lue tiedote Välimaan rakentumisesta.
 • Oulun Välimaalle 150 ha kiertotalousalue. Lue uutinen Välimaasta.
 • CircVol-hankkeen niityillä lisää monimuotoisuutta kaupunkiympäristöön. Lue tiedote niittykokeiluista, joista yksi sijaitsee Välimaalla.

Toimijoiden tiedotteita

 • Tavoitteena kiertotalouden edistäminen Oulun alueella – Lassila & Tikanoja suunnittelee materiaalitehokkuuskeskusta Kiimingin Välimaalle. Lue tiedote L&T:n materiaalikeskuksesta.

Muita eri medioiden julkaisuja

CircVol-hanke loppuu vuoden­vaih­teessa

CircVol-hankkeessa on kehitetty Oulussa Välimaan kiertotalousaluetta ja tehty erilaisia kokeiluja kiertotalousmateriaalien parissa. Hankkeen tuloksia on koottu esitteeseen, joka kokoaa neljästä eri 6Aika-kaupungista osaamista ja kokeilujen tuloksia yhteen. CircVol-hanke loppuu vuodenvaihteessa, mutta kiertotalousteemojen kehittämistyö jatkuu sekä Välimaalla että muualla Suomessa. 

Avaa CircVol-tulosesite.

Rotuaari juhlavalaistuksessa.

Näissä tunnelmissa CircVol-hanke ja Välimaan kiertotalousalue toivottavat hyvää uutta vuotta kaikille!

Kaksi Välimaahan liittyvää raporttia julkaistu

Vesiensuojelurakenteen kyltti.

Välimaan alueella toteutettiin biohiilitä ja puuhaketta hyödyntävä vesiensuojelurakennepilotti. Pilotin tulokset on koottu nyt raportin muotoon ja tallennettu Välimaan Tietopankkiin. Raportista löytyy tietoa vesiensuojelurakenteen suunnittelusta, rakentamisesta ja seurannasta. Lue raportti tästä.

Rakenteen urakan ja pohjatutkimuksien yhteydessä myös GTK kartoitti happamia sulfaattimaita Välimaan alueella. GTK laati aiheesta CircVol-projektissa työraportin Happamat sulfaattimaat kiertotaloushankkeissa: Case Välimaa ja Matalahti. Oulun Välimaan kiertotalousalueella "happamaksi sulfaattimaaksi tunnistetuista maakerroksista kaivetut maamassat kalkittiin tai peitettiin nopeasti turpeella, niin että vältyttiin maamassojen hapettumiselta". Lue lisää GTK:n työraportista

Esimerkiksi Välimaan vesiensuojelurakenteen kaivutöiden yhteydessä potentiaaliset happamat sulfaattimaat läjitettiin pohjaveden pinnan alapuolelle turvekerroksen alle.

Raportti Välimaan Pöllyyt­tämöstä on valmistunut

CircVol-hankkeessa toteutettu pilotti Non-food -kasveista ja kierrätysmateriaaleista maisemoinnissa on nyt koottu raportin muotoon. Raportissa kerrotaan Oulussa tehdyistä kasvatuskokeiluista ja Välimaan Pöllyyttämön tuloksista.

Niittykuva Pöllyyttämö.

Oulun ammattikorkeakoulun raportti on tallennettu Välimaan Tietopankiin. Avaa raportti.

Ilmoittaudu webinaariin uusista mittausmenetelmistä 7.12.

CircVol-hanke, Oulun ammattikorkeakoulu ja Geologian tutkimuskeskus järjestävät webinaarin hyperspektreihin ja droneihin perustuvien mittaustekniikoiden soveltuvuudesta ylijäämämaiden kiertotalouden edistämisessä. Ilmoittaudu ja katso tilaisuuden ohjelma! ILMOITTAUTUMINEN PÄÄTTYNYT!

Geologian tutkimuskeskus ja Oulun ammattikorkeakoulu ovat CircVol-hankkeen puitteissa selvittäneet uusien mittausmenetelmien soveltuvuutta maanrakennuskohteissa syntyvien ylijäämämaiden haitta-aineiden ja tilavuuksien mittaamiseen. Kehitystyön tuloksia uusista mittausmenetelmistä esitellään webinaarissa 7.12.2020.

Hyperspektrikuvantaminen laboratoriossa.

Ilmoittaudu CircVol-hankkeen loppuseminaariin 19.11.

CircVol-hankkeen loppuseminaari järjestetään webinaarina to 19.11.2020 klo 9-12. Ilmoittaudu mukaan tästä linkistä. ILMOITTAUTUMINEN PÄÄTTYNYT.

Maamassojen ja teollisten sivuvirtojen hyödyntäminen voi olla haastavaa. Webinaarissa kuulet hyvistä ratkaisuista kiertotalouden toteutumisesta Turussa, Oulussa, Tampereella ja Helsingissä. Mukana konkreettisten kenttäkokeiden onnistumisia, yhteistyön esimerkkejä sekä mahdollisuus verkostoitua.

Tilaisuus pähkinänkuoressa

Mitä? Maamassojen ja teollisten sivuvirtojen hyödyntäminen kaupungeissa -webinaari
Missä? Microsoft Teams
Milloin? 19.11.2020 klo 9 -12

Ohjelma

 • Sivuvirroista kannattavaa liiketoimintaa kaupungeissa: Kokemuksia Tampereelta ja Helsingistä
 • Kokeiluilla kohti laajempaa yhteistyötä: Kokemuksia Turusta ja Oulusta
 • Maamassojen ja sivuvirtojen hyötykäytön sujuvoittaminen: Kokemuksia kansallisesta yhteistyöstä
 • Digitaalisuus kiertotalouden tukena: Rajapinnat palveluina yli organisaatioiden

Välimaa rakentuu osallistumalla ja yhteistyöllä

Lue Uusiouutiset-lehdestä Satu Välijärven kirjoittama artikkeli Välimaan rakentumisesta ja yhteiskehittämisestä. Avaa Uusiouutisten sivu.

CircVol-hankkeen niityille kunniakirja

CircVol-hankkeen Pöllyyttämö ja muut non-food kasvatuskokeet Oulussa olivat mukana Maa- ja kotitalousnaisten järjestämässä Vuoden maisemateko 2020 -kilpailussa, jonka teemana oli Niityn lumo. Pohjois-Pohjanmaalla voittajaksi valittiin maiseman ja niittyjen hoito Taivalkosken Tyrävaarassa

Pöllyyttämö vuonna 2020.

Kilpailussa jaettiin kunniakirjoja myös muille ehdokkaille. Välimaan kiertotalousalueen Pöllyyttämö toimii esimerkkinä kiertotalousmaterialien hyödyntämisestä ja luonnon monimutoisuuden lisäämisessä teollisesta toiminnasta vapautuneilla alueilla. Lue lisää ProAgrian uutisesta.

Kukkaniityt lisäävät luonnon monimuotoisuutta kaupunkiympäristöön ja esimerkiksi pölyttäjät höytyvät käytänteestä. Niityt turvaavat myös ekosysteemipalveluita ja niitä voi perustaa monenlaisille alueille. Kiertotalousalueet ovat yksi hyvä paikka sivuvirtojen hyödyntämiseen niittyjen perustamisessa. Katso vaikka kesäinen video CircVol-hankkeen niityistä:

Kiertotalouden tiekartta etenee

Välimaan kiertotalousalue mahdollistaa monenlaista uutta materiaalikiertoa Oulun seudulla ja voi vähentää massojen kuljetusmatkoja. Tämä auttaa kiertotalouden toteutumisessa Oulun seudulla. Oulussa laaditaankin hyvää vauhtia kiertotalouden tiekarttaa, johon liittyvän uutisen voi lukea Oulun kaupungin sivuilta.

Kiertatalouden tiekarttatyöhön sisältyvässä työpajassa keskusteltiin kiertotalouden mahdollistavista alustoista ja yhteistyöstä. Työpajaan kuuluneessa paneelikeskustelussa yhdyskuntajohtaja Matti Matinheikki mainitsi myös Välimaan kiertotalousalueen.

Välimaan kiertotalousalue alkaa rakentua ensi kesänä

Oulun kaupunki investoi materiaalien resurssiviisauteen kehittämällä noin 150 hehtaarin kokoisen kiertotalousalueen Kiimingin Välimaalle. Alue on merkitty yleiskaavaan jo vuonna 2016, mutta tänä vuonna ovat käynnistyneet ensimmäiset konkreettiset kehittämistoimet. Tulevan kesän aikana alueella parannetaan vanhaa tiestöä ja rakennetaan kokonaan uusia tieyhteyksiä. Alueelta voidaan myöntää suunnitteluvarauksia useille kiertotalousalan toimijoille.

Lue lisää tiedotteesta.