CircVol-logo ja rahoittajan vaatimat logot (6Aika, EU, Uudenmaan liitto). 

Tietopankki

Välimaan Tietopankista löytyy CircVol-hankkeen puitteissa tuotettua selvityksiä, yhteenvetoja ja ohjeita, sekä muita kiertotalouden kiinnostavia materiaaleja ja linkkejä.

 

CircVol-hankkeen materiaalit 2019-2020

Välimaan vesiensuojelurakenteen raportit

Muut vedenlaatuun ja kiertotalousalueisiin liittyvät aineistot:

Non-food kasvatuskoepilotin julkaisut vuosina 2019-2020

Kasvatuskoe-pilotin ensimmäisen vuoden materiaalit:

Biokaasuun liittyvät julkaisut

 

CircVol tilaisuuksien materiaalit

 

Hyperspektreihin ja droneihin perustuvien mittaustekniikoiden soveltuvuus ylijäämämaiden kiertotalouden edistämisessä 7.12.2020, webinaarin materiaalit

Biohiili hulevesien puhdistuksessa 16.9.2020, webinaarin materiaalit

Käyttökokemuksia biohiilen käytöstä suotovesien puhdistuksessa:

Välimaan kiertotalousalueen vesiensuojelurakenne ja biohiilisuodatin:

Yhdessä kiertotalouden kärkeen - Oulun seudun sivuvirrat ja maamassat käyttöön 14.11.2019, tilaisuuden materiaalit

Koosteet:

Alustukset:

Kiimingin asukastyöpaja - Välimaan kiertotalousalueella tapahtuu 16.10.2019, yhteenveto työpajasta

Biokaasu ajoneuvoissa, teollisuuden prosesseissa ja energian tuotannossa 17.10.2019, tilaisuuden materiaalit

Nonfood-kasvit ja kierrätysmateriaalit maisemoinnissa 14.2.2019, CircVol-hankkeen kick-off tilaisuuden materiaalit 

Teollisuuden sivuvirrat vesiensuojelurakenteessa 7.2.2019, CircVol-hankkeen kick-off tilaisuuden materiaalit 

 

Muita kiertotalouden hyödyllisiä materiaaleja

Välimaan logo.

Katso video CircVol-hankkeen niityistä

Niittyvideon kuvake

Tallenne UUMA3-verkoston seminaarista 19.9.2019, CircVol-hankkeen esittely

Kuvake ja linkki Youtube soittolistalle.

Kaasuautoksi konvertoinnin video

Siirry Youtubeen ja katso video Kaasuautoksi konvertoiminen.

Nonfood-kasvien ja kasvualustojen kierrätysmateriaalien tilaisuuden suoratoistotallenne 14.2.2019

Video, Nonfood-kasvit ja kierrätysmateriaalit maisemoinnissa, kesto noin 3 tuntia.

Vesiensuojelurakenteen tilaisuuden suoratoistotallenne, julkaistu muokattuna 11.2.2019

Video, Vesiensuojelurakenteen tilaisuuden suoratoistotallenne, julkaistu muokattuna 11.2.2019, kesto noin 2 tuntia.