Autoavustus ja auton lisäosat

Autoavustukseen kuuluu auton hankinta-avustus ja avustus auton lisälaitteisiin ja muutostöihin. Avustusta haetaan autoavustushakemuksella ja sen myöntää palveluohjausyksikkö.

Kriteerit

1.  Autoavustus myönnetään vammaispalvelulain mukaisesti siihen oikeutetulle henkilölle yksilölliseen tarveharkintaan perustuen. Avustusta myönnettäessä sosiaalityöntekijä arvioi kunkin asiakkaan yksilöllisen kokonaistilanteen, jonka perusteella avustuksesta päätetään.

2. Avustuskäytännöissä huomioidaan asiakkaiden yhdenvertainen kohtelu.

3. Avustus myönnetään vammaispalvelulain ja -asetuksen mukaisesti ja kunnan tarkoitukseen varaamien määrärahojen puitteissa siihen oikeutetuille henkilöille.

4. Mikäli avustuksen myöntämistä joudutaan rajaamaan määrärahojen riittämättömyyden vuoksi, tehdään ratkaisut asiakkaiden etusijajärjestys huomioiden.
Avustusta myönnettäessä ovat etusijalla:- Työssäkäyvät , opiskelevat ja yhteiskunnallisessa toiminnassa tai perheessä aktiivisesti toimivat vammaiset.- Vaikeavammaiset, jotka ajavat itse autoa ja tarvitsevat liikkumisessaan apuvälineitä.- Ne lapset ja nuoret, joiden kuljettamisessa heidän perheensä tarvitsee auton lisälaitteita ja jotka eivät saa riittäviä kuljetuspalveluita kunnan järjestämänä palveluna.

5. Avustusta myönnettäessä otetaan huomioon aika edellisen autoavustuksen myöntämisestä. Mikäli asiakkaan tilanne ja olosuhteet ovat oleellisesti muuttuneet, aikaisemmin saadun avustuksen ajankohdalla ei ole merkitystä.

6. Auton hankinta-avustuksen määrää mitoitettaessa otetaan huomioon asiakkaan kuljetusten yksilölliset tarpeet sekä tarvittavan auton kohtuullinen hankintahinta. Autoavustusta voidaan myöntää 20 % auton hankintahinnasta, enintään kuitenkin 3400 euroa. Mikäli henkilö saa autoveron palautusta, tämä huomioidaan hankintahintaa vähentävänä.

7. Autoavustusta voidaan myöntää ajamisen ja auton hallitsemisen kannalta välttämättömiin ja kohtuullisiin lisälaitteisiin ja muutostöihin 100 %, auton käytön kannalta hyödyllisiin lisälaitteisiin ja muutostöihin 50 % kohtuullisista kustannuksista.

8. Lisälaitteet myönnetään asiakkaalle omaksi. Lisälaitteet, jotka nostavat auton todellista arvoa, lasketaan asiakkaan saamaksi hyödyksi.

9. Asiakkaan kuljetuspalvelukokonaisuudessa (autoavustukset, kuljetuspalvelut) otetaan huomioon autoavustus vaikeavammaisten kuljetuspalvelutarvetta vähentävänä tekijänä yksilölliset tarpeet huomioiden.

10. Autoavustushakemus tulee jättää vammaispalveluihin viimeistään 6 kk kuluessa kustannusten syntymisestä.

Erityisryhmien palveluohjaus

  • Käyntiosoite work Elektroniikkatie 3, 3.krs., 90590 Oulu
  • Puhelin Erityisryhmien palvelupuhelin cell 044 703 5275 ma-pe klo 9–11 ja 12-15
  • Aukioloajat Arkisin klo 9-11 ja 12-15
  • Puhelinajat vammaispalvelu- ja mielenterveysasiakkailla omille työntekijöille keskiviikkoisin 10–11 ja kehitysvamma-asiakkailla maanantaisin ja torstaisin klo 10-11. Muina aikoina voit jättää soittopyynnön tai varata soittoajan omalle työntekijälle palvelupuhelinnumerosta.
Tiedot esitetään hCard-muodossa.