Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa oululaisten
julkisista sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluista 1.1.2023 alkaen

Oululaisia koskevat sosiaali- ja terveyspalvelujen tiedot löytyvät jonkin aikaa myös Oulun kaupungin sivuilta, mutta näitä sivuja ei enää aktiivisesti päivitetä. Tarkista palvelutiedot hyvinvointialueen uusilta verkkosivuilta www.pohde.fi.

Erityishuolto on tarkoitettu kehitysvammaisille oululaisille

Jos sinulle on todettu esimerkiksi kehitysvamma, voit saada erityishuoltoon kuuluvia palveluja.

Erityishuollon palveluita ovat esimerkiksi

 • asumispalvelut
 • kuntoutuspalvelut
 • päivätoiminta
 • työtoiminta
 • koululaisen  aamu- ja iltapäivähoito

Sosiaalityöntekijä tai palveluohjaaja tekee sinulle palvelusuunnitelman. Siinä kerrotaan, mitä palveluja sinä saat Oulun kaupungilta. Sen lisäksi hän tekee esityksen erityishuolto-ohjelmasta. Siinä kerrotaan, mitä palveluja sinulle myönnetään kehitysvammalain mukaan.

Päätöksen sinun saamastasi erityishuollosta tekee erityishuollon johtoryhmä. Siihen kuuluvat

 • Oulun kaupungin sosiaalipalveluiden palvelupäällikkö Marja Salo (puheenjohtaja)
 • erityisryhmien asumis- ja päiväpalveluiden palvelupäällikkö Tanja Koivisto
 • erityisryhmien palveluohjauksen palveluesimies Pia Kortessalo
 • sivistys- ja kulttuuripalveluiden suunnittelija Jaana Valtanen
 • terveyspalveluiden lastenlääkäri Päivi Vähäsarja

Erityishuollon johtoryhmä
kokoukset keväällä

 • 27.6.2022 klo 13–15

Kehitysvammalain mukaisia palveluja haetaan erityisryhmien palveluohjauksesta.

Tutustu kehitysvammalakiin