Erityishuolto-ohjelma 

Kehitysvammalain nojalla myönnettyjä palveluja saaville henkilöille laaditaan palvelusuunnitelman lisäksi erityishuolto-ohjelma. Asiakkaan erityishuolto-ohjelman valmistelee erityisryhmien palveluohjauksen palveluohjaaja tai sosiaalityöntekijä. Sosiaalityöntekijä tekee esityksen erityishuollon johtoryhmälle erityishuolto-ohjelman hyväksymiseksi. Erityishuolto-ohjelma sisältää asiakkaalle kehitysvammalain nojalla myönnetyt palvelut. Päätös erityishuolto-ohjelmasta tehdään sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmään ja päätös annetaan tiedoksi asiakkaalle.

Erityishuolto-ohjelmassa määritellyistä palveluista tehdään vielä erilliset päätökset.

Oulun kaupungin erityishuollon johtoryhmässä on edustettuna lääketieteellinen, kasvatustieteellinen ja sosiaalihuollollinen asiantuntemus. Jäseninä toimivat Oulun kaupungin sosiaalipalveluiden palvelupäällikkö Marja Salo (pj.), erityisryhmien asumis- ja päiväpalveluiden palvelupäällikkö Merja Halonen, erityisryhmien palveluohjauksen palveluesimies Kristiina Okkonen, sivistys- ja kulttuuripalveluiden suunnittelija Jaana Valtanen ja terveyspalveluiden lastenlääkäri Päivi Vähäsarja.

 

Erityishuollon johtoryhmä kokoontuu vuonna 2019 seuraavasti

22.2.2019

10.5.2019

30.8.2019

18.10.2019

13.12.2019  

 

Kehitysvammalaki