Erityishuolto on tarkoitettu kehitysvammaisille oululaisille

Jos sinulle on todettu esimerkiksi kehitysvamma, voit saada erityishuoltoon kuuluvia palveluja.

Erityishuollon palveluita ovat esimerkiksi

 • asumispalvelut
 • kuntoutuspalvelut
 • päivätoiminta
 • työtoiminta
 • koululaisen  aamu- ja iltapäivähoito

Sosiaalityöntekijä tai palveluohjaaja tekee sinulle palvelusuunnitelman. Siinä kerrotaan, mitä palveluja sinä saat Oulun kaupungilta. Sen lisäksi hän tekee esityksen erityishuolto-ohjelmasta. Siinä kerrotaan, mitä palveluja sinulle myönnetään kehitysvammalain mukaan.

Päätöksen sinun saamastasi erityishuollosta tekee erityishuollon johtoryhmä. Siihen kuuluvat

 • Oulun kaupungin sosiaalipalveluiden palvelupäällikkö Marja Salo (puheenjohtaja)
 • erityisryhmien asumis- ja päiväpalveluiden palvelupäällikkö Tanja Koivisto
 • erityisryhmien palveluohjauksen palveluesimies Pia Kortessalo
 • sivistys- ja kulttuuripalveluiden suunnittelija Jaana Valtanen
 • terveyspalveluiden lastenlääkäri Päivi Vähäsarja

Erityishuollon johtoryhmä
kokoukset keväällä

 • 27.6.2022 klo 13–15

Kehitysvammalain mukaisia palveluja haetaan erityisryhmien palveluohjauksesta.

Tutustu kehitysvammalakiin