Työ- ja päivätoiminta - Vammaisuus - Oulun kaupunki

Työ- ja päivätoiminta Työ- ja päivätoiminta

Työtoimintaa järjestetään Kipinän ja Tsempin toimintakeskuksissa, kierrätyskeskuksessa ja Kontinkankaan työkeskuksessa.

Työtoiminnan asiakkaille tarjotaan tukea ja kuntoutusta jokapäiväisiin toimiin sekä rakennetta päiväohjelmaan. Työtoiminta tarjoaa mielenterveyskuntoutujille, kehitysvammaisille ja muille asiakkaille, joilla on erityistarpeita, erilaisia työn luonteisen toiminnan mahdollisuuksia asiakkaan omat mielipiteet ja kyvyt huomioiden. Työtoiminta tukee aikuisen asiakkaan hyvinvointia ja osallisuuden kokemusta.

Käynnit voi aloittaa tutustumiskäynnin ja/tai sosiaalityöntekijän kartoituksen ja palvelupäätöksen jälkeen. Vammaisille, kehitysvammaisille ja mielenterveyskuntoutujille  kartoituksen ja päätöksen tekee palveluohjausyksikkö  ja päihdeasiakkaille aikuis- ja perhesosiaalityön sosiaalityöntekijä.

Työtoiminta voi olla

Työkokeilua, jota järjestetään eri kuntoutus- yms. laitoksista, kouluista ja eri yhteistyötahojen kautta tuleville asiakkaille. Työkokeilulla edistetään ja tuetaan vajaakuntoisen henkilön ammatillista suunnittelua ja kehittymistä sekä työelämään kiinnittymistä.

Ryhmämuotoista kerhotoimintaa arkisin, kaksi kerhoa päivässä.  Palvelun tarjonta on puitteiltaan joustavaa; asiakkaan käyntiaika, käynnin sisältö, pituus ja tiheys ovat asiakkaan mitoitettavissa senhetkisen tilanteensa mukaisesti.  Palvelu sisältää mm. musiikkitoimintaa, askartelua ja pelaamista sekä erilaisia omatoimisuustaitoja lisääviä aktiviteettejä.

Avotyötoimintaa eli vammaiselle, kehitysvammaiselle, päihde- tai mielenterveysasiakkaalle yksilöllisesti suunniteltua työn luonteista, huoltosuhteista toimintaa pääasiassa kaupungin eri toimintayksiköissä.

Avotyön keskeisenä tavoitteena on asiakkaan itsenäisyyden ja kehitysmahdollisuuksien lisääminen. Työ kuntouttaa ja tuo elämään sisältöä ja sosiaalisia suhteita. Päivät jäsentyvät mielekkäästi ja elämänhallinta lisääntyy.
Avotyötoimintaa toteutetaan normaalilla työpaikalla asiakkaalle sovelletuin työtehtävin ja työajoin. Ohjaaja etsii soveltuvan avotyötoimintapaikan ja huolehtii toiminnan ohjauksesta ja muista sitä koskevista järjestelyistä.
Avotyötoimintaan siirtyminen tapahtuu asteittain ja asiakas harjaannutetaan avotyötoimintaan työ- ja toimintakeskuksissa.

Päivätoiminta Päivätoiminta

Päivätoiminta on asiakkaan toimintakyvyn mukaan suunniteltua kuntoutuksellista ja virikkeellistä toimintaa erityisryhmien päivätoimintakeskuksissa.

Päivätoimintaa järjestetään aikuisille vammaisille ja kehitysvammaisille Hanhilehdossa, Majakassa ja Virikkeessä sekä Tsempissä ja Karpalossa.

Erityisryhmien palveluohjaus

  • Käyntiosoite work Vanhantullinkatu 4, 2. krs, 90100 Oulu
  • Puhelin Erityisryhmien palvelupuhelin cell 044 703 5275 klo 9–11 ja 12-15
  • Aukioloajat Arkisin klo 9–11 ja 12–15
  • Palveluita jo saavat vammaispalvelu- ja mielenterveysasiakkaat voivat soittaa omalle työntekijälleen ke 10–11 ja kehitysvamma-asiakkaiden asioissa ma ja to klo 10-11.
Tiedot esitetään hCard-muodossa.

Tiesitkö että

Oulun kierrätyskeskusessa järjestetään myös vammaisten työtoimintaa sekä työllistetään työttömiä?