Työ- ja päivätoiminta

Työtoimintaa järjestetään Kipinän ja Tsempin toimintakeskuksissa, kierrätyskeskuksessa ja Kontinkankaan toimintakeskuksessa.

Työtoiminnan asiakkaille tarjotaan tukea ja kuntoutusta jokapäiväisiin toimiin sekä rakennetta päiväohjelmaan. Työtoiminta tarjoaa mielenterveyskuntoutujille, kehitysvammaisille ja muille asiakkaille, joilla on erityistarpeita, erilaisia työn luonteisen toiminnan mahdollisuuksia asiakkaan omat mielipiteet ja kyvyt huomioiden. Työtoiminta tukee aikuisen asiakkaan hyvinvointia ja osallisuuden kokemusta.

Käynnit voi aloittaa tutustumiskäynnin ja/tai sosiaalityöntekijän kartoituksen ja palvelupäätöksen jälkeen. Vammaisille, kehitysvammaisille ja mielenterveyskuntoutujille  kartoituksen ja päätöksen tekee palveluohjausyksikkö  ja päihdeasiakkaille aikuis- ja perhesosiaalityön sosiaalityöntekijä.

Työtoiminta voi olla

Työkokeilua, jota järjestetään eri kuntoutus- yms. laitoksista, kouluista ja eri yhteistyötahojen kautta tuleville asiakkaille. Työkokeilulla edistetään ja tuetaan vajaakuntoisen henkilön ammatillista suunnittelua ja kehittymistä sekä työelämään kiinnittymistä.

Ryhmämuotoista kerhotoimintaa arkisin, kaksi kerhoa päivässä.  Palvelun tarjonta on puitteiltaan joustavaa; asiakkaan käyntiaika, käynnin sisältö, pituus ja tiheys ovat asiakkaan mitoitettavissa senhetkisen tilanteensa mukaisesti.  Palvelu sisältää mm. musiikkitoimintaa, askartelua ja pelaamista sekä erilaisia omatoimisuustaitoja lisääviä aktiviteettejä.

Avotyötoimintaa eli vammaiselle, kehitysvammaiselle, päihde- tai mielenterveysasiakkaalle yksilöllisesti suunniteltua työn luonteista, huoltosuhteista toimintaa pääasiassa kaupungin eri toimintayksiköissä.

Avotyön keskeisenä tavoitteena on asiakkaan itsenäisyyden ja kehitysmahdollisuuksien lisääminen. Työ kuntouttaa ja tuo elämään sisältöä ja sosiaalisia suhteita. Päivät jäsentyvät mielekkäästi ja elämänhallinta lisääntyy.
Avotyötoimintaa toteutetaan normaalilla työpaikalla asiakkaalle sovelletuin työtehtävin ja työajoin. Ohjaaja etsii soveltuvan avotyötoimintapaikan ja huolehtii toiminnan ohjauksesta ja muista sitä koskevista järjestelyistä.
Avotyötoimintaan siirtyminen tapahtuu asteittain ja asiakas harjaannutetaan avotyötoimintaan työ- ja toimintakeskuksissa.

Päivätoiminta

Päivätoiminta on asiakkaan toimintakyvyn mukaan suunniteltua kuntoutuksellista ja virikkeellistä toimintaa erityisryhmien päivätoimintakeskuksissa.

Päivätoimintaa järjestetään aikuisille vammaisille ja kehitysvammaisille Hanhilehdossa, Majakassa ja Virikkeessä sekä Tsempissä ja Karpalossa.

Erityisryhmien palveluohjaus

 • Käyntiosoite work Elektroniikkatie 3, 3.krs., 90590 Oulu
  Aukioloajat maanantaista perjantaihin kello 9–11 ja kello 12–15
 • Puhelin Palvelupuhelin uusille asiakkaille cell
  044 703 5275
  Voit soittaa maanantaista perjantaihin kello 9–11 ja kello 12–15.
 • Aukioloajat maanantaista perjantaihin kello 9–11 ja kello 12–15
 • Palvelupuhelin uusille asiakkaille
  p. 044 703 5275
  Voit soittaa maanantaista perjantaihin kello 9–11 ja kello 12–15

  Puhelinajat omalle sosiaalityöntekijälle
  Vammaiset ja mielenterveysasiakkaat:
  Voit soittaa keskiviikkona kello 10‒11

  Kehitysvammaiset asiakkaat:
  voit soittaa maanantaina ja torstaina kello 10‒11
  Jos soitat muuhun aikaan, voit jättää soittopyynnön tai varata soittoajan omalle työntekijälle.
Tiedot esitetään hCard-muodossa.

Tiesitkö että

Oulun kierrätyskeskusessa järjestetään myös vammaisten työtoimintaa sekä työllistetään työttömiä?