Ajankohtaista

< Takaisin

Punos Varjakan loma-asumisen arkkitehtuurikilpailun voittajaksi

Oulun kaupunki ja Oulunsalon kunta järjestivät vuonna 2012 Varjakan loma-asumisen ja virkistysalueiden suunnittelua koskevan arkkitehtuurikutsukilpailun. Tavoitteena oli löytää loma-asumisen ja virkistysalueiden toteuttamiseen innovatiivisia maankäytön ratkaisuja ja esimerkki Varjakan tyyppiloma-asunnosta. 22 kilpailuun hakeneen arkkitehtuuritoimiston joukosta valittiin neljä osallistujaa, jotka ovat Arkkitehtitoimisto Kristiina Karlsson, Arkkitehdit M3 Oy, Eriksson Arkkitehdit Oy ja Arkkitehdit Sarlin + Sopanen & Arkkitehtitoimisto Emma Johansson Oy.

Kilpailun töitä arvioineen palkintolautakunnan muodostivat Oulun kaupungin asemakaavapäällikkö Mikko Törmänen (puheenjohtaja), Oulun kaupungin teknisen lautakunnan edustaja Taina Pitkänen-Koli, Oulunsalon kunnan yhdyskuntalautakunnan edustaja Sinikka Vuoti, yleiskaavoituksen kaavoitusarkkitehti Kirsti Reskalenko, asemakaavoituksen/Oulun tilakeskuksen projektipäällikkö Ari Saine, Oulun tilakeskuksen johtaja Jouko Leskinen, katu- ja viherpalveluiden maisema-arkkitehti Mirjam Larinkari ja rakennusvalvonnan kaupunginarkkitehti Jari Heikkilä, Pohjois-Pohjanmaan museon johtaja Pasi Kovalainen ja kilpailijoiden valitsema tuomari arkkitehti Aaro Artto. Kilpailun sihteerinä toimi arkkitehti Timo Takala. Kilpailutyöt olivat myös yleisön arvioitavana internetissä osoitteessa www.ouka.fi/oulu/varjakka ja Oulu10-palveluissa Torikatu 10:ssä sekä Oulunsalon kirjastolla. Yleisöltä saatiin 40 mielipidettä töiden sisällöstä, joka otettiin soveltavilta osin huomioon kilpailutöiden arvostelussa.

Palkintolautakunta totesi ehdotuksen "Punos" maankäyttöidealtaan vahvimmaksi ja kehityskelpoisimmaksi ehdotukseksi. "Punoksen" tekijöinä olivat SAFA arkkitehdit Emma Johansson ja Heikki Riitahuhta, Arkkitehtitoimisto Emma Johansson Oy / Studio Puisto sekä Olli Sarlin ja Marja Sopanen / Arkkitehdit Sarlin+Sopanen Oy.

Ehdotuksen "Oksan" loma-asuntotyypistö oli niin korkeatasoinen, että palkintolautakunta päätti antaa ehdotukselle toisen palkinnon. "Oksan" tekijöinä olivat Arkkitehdit M3 Oy, Kari Nykänen, Janne Pihlajaniemi, Jaakko Kallio-Koski, Henrika Pihlajaniemi, Hanna Kosunen - kaikki SAFA arkkitehteja - sekä arkkitehtiylioppilaat Emma Koivuranta, Ville Rautiainen ja Eevi Juuti.

Myös kilpailutöistä "Ruudut ja Raidat" sekä "Varjakan villat" arvioidaan saatavan hyviä ratkaisuja laadittavaan Varjakan asemakaavan. Kilpailutyön "Ruudut ja Raidat" tekijä oli Eriksson arkkitehdit Oy ja kilpailutyön "Varjakan villat" tekijä arkkitehtitoimisto Kristiina Karlsson työryhmänsä kanssa.

Varjakan kehittäminen jatkuu asemakaavoituksella ja uusilla EU -hankkeilla

Varjakan yleissuunnitelman ja osayleiskaavan mukaisesti alueen suunnittelu jatkuu vuonna 2013 arkkitehtuurikilpailun jälkeen alueen asemakaavoituksella. Lisäksi alueella on käynnissä Varjakan saaren kulttuuriympäristön parantamiseen ja virkistyskäytön kehittämiseen liittyvä Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskuksen rahoittama EAKR -hanke, jossa tehdään Varjakan saaren rakennusten kuntotutkimukset, peruskorjausten suunnittelu ja huoltokorjaukset. Lisäksi kunnostetaan saaren viherympäristöä, ulkoilureittejä ja niihin liittyviä rakenteita. Alueen loma-asuntojen toteuttamiseen etsitään yhteistyökumppaneita vuonna 2014. Kilpailutyöt ovat nähtävillä internetissä osoitteessa www.ouka.fi/oulu/varjakka.

Lisätiedot

Ari Saine, Projektipäällikkö, Varjakka -hankkeet
puh. 044 497 3117 etunimi.sukunimi@ouka.fi

Voittajatyö (pdf)

Jakolinkki