Ajankohtaista

< Takaisin

Varjakan loma-asumisen arkkitehtuurikilpailun työt kansalaisten arvioitavana

Oulun kaupunki ja Oulunsalon kunta ovat järjestäneet Varjakan loma-asumisen ja virkistysalueiden suunnittelua koskevan arkkitehtuurikutsukilpailun. Tavoitteena on löytää Varjakan loma-asumisen ja virkistysalueiden toteuttamiseen innovatiivisia maankäytön ratkaisuja ja esimerkki Varjakan tyyppiloma-asunnosta. 22 kilpailuun hakeneen arkkitehtuuritoimiston joukosta valittiin neljä osallistujaa, jotka ovat Arkkitehtitoimisto Kristiina Karlsson, Arkkitehdit M3 Oy, Eriksson Arkkitehdit Oy ja Arkkitehdit Sarlin + Sopanen & Arkkitehtitoimisto Emma Johansson Oy. Kaikki kilpailutyö palautuivat määräaikaan mennessä ja ovat yleisön arvioitavana internetissä osoitteessa www.ouka.fi/oulu/varjakka ja Oulu10-palveluissa Torikatu 10:ssä sekä Oulunsalon kirjastolla, Karhuojantie 2, 90460 Oulunsalo. Kilpailun internetsivuilla voi kilpailuun osallistuvista töistä antaa palautetta Oulun kaupungille 11.2.2013 saakka. Varjakan virkistys- ja loma-alueen suunnittelukilpailun voittaja julkistetaan 27.3.2013.

Varjakan kartanon peruskorjaukset valmistuneet sekä historia ja luontopolku rakennettu

Varjakan kehittämiseksi on vuosina 2010 - 2012 toteutettu kolmea EU -hanketta. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen rahoittamissa Euroopan aluekehitysrahastohankkeissa on saatettu päätöksen Varjakan mantereen kartanon peruskorjaukset ja rakennettu historia ja luontopolku alueelle. Kartanon peruskorjaukset hankkeessa korjattiin Varjakan mantereen kartanon Hulina -rakennus näyttely ja monitoimitilaksi. Kartanolla tehtiin myös pihan parannustöitä. Varjakan ja Akion kulttuuri- ja luontoreitti EAKR -hankkeessa suunniteltiin ja rakennettiin oppimiskäyttöön soveltuva historia ja luontopolku Varjakan alueelle. Polun varressa on alueen historiasta ja luonnosta kertovia tauluja, nuotiopaikkoja, laavu ja lintujenkatselupaikkoja.

Pohjois-Pohjanmaan liiton rahoittamassa Varjakka seudullinen matkailukeskus 2020 EAKR -hankkeessa on tehty Varjakkaan liittyvää suunnittelua ja kehittämistä. Toiminta on sisältänyt sillan, sataman, saaren ja alueen yleissuunnittelua sekä käyttäjätutkimuksia. Alueelle on hankittu yrittäjiä ja yhteistyökumppaneita sekä tutkittu alueelle sopivia matkailutuotteita. Matkailutuotteista testauksessa ovat olleet matkaluistelu, opastetut kierrokset, risteily toriranta-Varjakka, konsertit, kesäteatteriesitykset ja alueen muu hyödyntäminen luovan taiteen kohteena. Varjakassa on lisäksi ollut käynnissä Oulunsalon sosiaalitoimen kanssa yhteistyönä tehty työllistämistoiminta. Hankkeen toiminnan seurauksena Varjakan matkailullinen hyödyntäminen on ottanut askeleen eteenpäin ja alueesta saatu käyttäjäpalaute on parantunut. Varjakan kartano toimii nykyisin juhla ja kokoustilana yrittäjänään Aaltocatering Oy.

Varjakan kehittäminen jatkuu asemakaavoituksella ja uusilla EU -hankkeilla

Varjakan yleissuunnitelman ja osayleiskaavan mukaisesti alueen suunnittelu jatkuu vuonna 2013 arkkitehtuurikilpailun jälkeen alueen asemakaavoituksella. Lisäksi alueella on käynnissä Varjakan saaren kulttuuriympäristön parantamiseen ja virkistyskäytön kehittämiseen liittyvä Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskuksen rahoittama EAKR -hanke. Alueen loma-asuntojen toteuttamiseen etsitään yhteistyökumppaneita vuonna 2014.

Visio 2020 Varjakasta lähimatkailu ja elämyspalvelukohde

Varjakan pitkän aikavälin visiona on, että siitä kehittyy elämyspalvelukeskus, joka perustuu historiaan, kulttuuriin, luontoon ja mereen. Tulevaisuudessa Varjakka on Oulun seudun merkittävä lähimatkailukohde, jossa on peruskorjattu historiallinen sahaympäristö, loma-asumista, merikeskuksena toimiva pienvenesatama ja ainutlaatuista luontoa. Varjakassa yhdistyvät työ, oppiminen, virkistäytyminen ja matkailu. Arkkitehtuuri, taide ja kulttuuri näkyvät alueella.

Lisätiedot:
Oulun kaupunki, yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, Ari Saine projektipäällikkö, p. 044 497 3117, ari.saine(at)ouka.fi
Varjakka –hankkeet, www.varjakka.fi

Jakolinkki