Varjakan sataman laajennustyöt käynnistyvät - Ajankohtaista - Varjakka - Oulun kaupunki

Ajankohtaista Ajankohtaista

< Takaisin

Varjakan sataman laajennustyöt käynnistyvät

Varjakan sataman EAKR -hankkeen mukaiset laajennustyöt käynnistyvät joulukuussa 2013. Laajennustöissä Varjakan satama laajenee kooltaan kaksinkertaiseksi, joka mahdollistaa venepaikkojen määrän lisäämisen kysynnän mukaiseksi, vierasveneilytoimintojen ja sataman jatkokehittämisen vierailu- ja matkailukohteena. Laajennustöissä sataman itäinen aallonmurtaja puretaan ja satama-allasta laajennetaan ruoppauksella sekä rakentamalla uusi aallonmurtaja. Sataman laajennustyöt toteutetaan veneilykauden ulkopuolella ja ne valmistuvat toukokuussa 2014. Laajennusurakan toteuttaa VRJ Pohjois-Suomi Oy.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus myönsi Varjakan satamasta merikeskukseksi hankkeelle EU -rahoitusta vuosille 2013 - 2014. Rahoitettavan EAKR -hankkeen budjetti on 700 000 €, josta EU:n ja valtion osuus on 310 000 € ja kuntarahoitusosuus 390 00 €. Hankkeen toteutuksesta vastaa Oulun kaupunki.

Visio 2020 Varjakasta lähimatkailu ja elämyspalvelukohde
Varjakan pitkän aikavälin visiona on, että siitä kehittyy elämyspalvelukeskus, joka perustuu historiaan, kulttuuriin, luontoon ja mereen. Tulevaisuudessa Varjakka on Oulun seudun merkittävä lähimatkailukohde, jossa on peruskorjattu historiallinen sahaympäristö, loma-asumista, merikeskuksena toimiva pienvenesatama ja ainutlaatuista luontoa. Parhaillaan alueen kehittämistä toteutetaan useiden hankkeiden kautta. Varjakan uusi osayleiskaava sai lainvoiman heinäkuussa 2012. Vuosina 2013 ja 2014 laaditaan alueen asemakaavaa.

Hankkeen rahoittajana ovat Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), Suomen valtio ja Oulun kaupunki.

Lisätiedot:
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, projekti-insinööri Tero Tuhkala, p. 044 703 2690, etunimi@sukunimi@ouka.fi

VRJ Pohjois-Suomi Oy, tekninen johtaja Timo Hilli,  p. 0400 806 373, etunimi.sukunimi@vrj.fi

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, projektipäällikkö Ari Saine, Varjakka -hankkeet, p. 044 497 3117, etunimi@sukunimi@ouka.fi