Varjakan sataman laajentamisen EU -hanke käynnistynyt - Ajankohtaista - Varjakka - Oulun kaupunki

Ajankohtaista Ajankohtaista

< Takaisin

Varjakan sataman laajentamisen EU -hanke käynnistynyt

Varjakan sataman laajentamiseen ja kehittämiseen kohdistuva EU -hanke on käynnistynyt. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus myönsi Varjakan satamasta merikeskukseksi hankkeelle EU -rahoitusta vuosille 2013 - 2014. Rahoitettavan EAKR -hankkeen budjetti on 700 000 €, josta EU:n ja valtion osuus on 310 000 € ja kuntarahoitusosuus 390 00 €. Hankkeen toteutuksesta vastaa Oulun kaupunki. Hankkeen toimenpiteitä ovat Varjakan sataman rakennussuunnittelu, satama-altaan laajennukset ja uuden aallonmurtajan rakentaminen. Lisäksi tutkitaan muita keinoja kehittää Varjakan satamaa. Hankkeen toteuttaminen mahdollistaa koti- ja vierasvenepaikkojen lisäämisen satamassa ja kohteen jatkokehittämisen. Varjakan sataman laajennustyöt ajoitetaan veneily- ja matkailukauden ulkopuolelle.

Visio 2020 Varjakasta lähimatkailu ja elämyspalvelukohde
Varjakassa on kulttuurihistoriallisesti ehjän kokonaisuuden muodostava valtakunnallisesti arvokas saarisahayhdyskunta, joka on yksi maamme parhaiten säilyneitä. Alue sijaitsee maailmanlaajuisesti arvokkaiden Liminganlahden lintuvesien ääressä. Varjakassa on myös toimiva pienvenesatama, josta Oulun keskustaan on vesiteitse matkaa noin 8 kilometriä.

Varjakan pitkän aikavälin visiona on, että siitä kehittyy elämyspalvelukeskus, joka perustuu historiaan, kulttuuriin, luontoon ja mereen. Tulevaisuudessa Varjakka on Oulun seudun merkittävä lähimatkailukohde, jossa on peruskorjattu historiallinen sahaympäristö, loma-asumista, merikeskuksena toimiva pienvenesatama ja ainutlaatuista luontoa. Varjakassa yhdistyvät työ, oppiminen, virkistäytyminen ja matkailu. Arkkitehtuuri, taide ja kulttuuri näkyvät alueella. Parhaillaan alueen kehittämistä toteutetaan useiden hankkeiden kautta. Varjakan uusi osayleiskaava sai lainvoiman heinäkuussa 2012. Vuosina 2013 ja 2014 laaditaan alueen asemakaavaa.

Hankkeen rahoittajana ovat Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), Suomen valtio ja Oulun kaupunki.

Lisätiedot:
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, projektipäällikkö Ari Saine, p. 044 497 3117, ari.saine(at)ouka.fi

www.ouka.fi/oulu/varjakka/