Arkkitehtuurikilpailu

Varjakan alueelle järjestettiin arkkitehtuurikilpailu merellisen virkistys- ja loma-asuntoalueen kehittämiseksi ja asemakaavoituksen pohjaksi vuosina 2012–2013. Kilpailun tavoitteena oli löytää innovatiivisia maankäytön ratkaisuja loma-asumisen toteuttamiseen ja esimerkki Varjakan tyyppiloma-asunnosta.

Ilmoittautumiskutsukilpailuun ilmoittautui 22 työryhmää, joista kilpailuun valittiin neljä. Ammattitaitoisesti laaditut kilpailuehdotukset poikkesivat toisistaan huomattavasti niin maiseman käsittelyltään kuin maankäyttöratkaisuiltaan ja loma-asuntotyypistöltään.

Palkintolautakunta päätti asettaa ensimmäiselle sijalle ehdotuksen Punos ja esittää sen ottamista jatkosuunnittelun pohjaksi. Jatkosuunnittelussa voidaan hyödyntää myös muissa kilpailutöissä esitettyjä ratkaisuja. Toiselle sijalle asetettiin ehdotus Oksa, jonka loma-asuntotyyppejä pidettiin erityisen kehittämiskelpoisina. Ehdotuksia Ruudut ja raidat ja Varjakan villat ei asetettu keskenään paremmuusjärjestykseen. Ehdotukset Punos ja Oksa nousivat yleisöpalautteessa myös yleisön suosikeiksi.

Palkintolautakunta arvioi voittanutta kilpailuehdotusta seuraavasti: "Punoksen yleissuunnitelma on hyvin vahva ja kehityskelpoinen, ei kuitenkaan virheetön. Punoksen loma-asuntosuunnitelmat ovat myös korkeatasoisia, joskin ehkä liikaa atrium-tyyppiseen loma-asuntoon nojautuvia." Työn tekijöiksi osoittautuivat Marja Sopanen ja Ilkka Sarlin (Arkkitehdit Sarlin+Sopanen Oy) sekä Emma Johansson ja Heikki Riitahuhta (Arkkitehtitoimisto Emma Johansson Oy / Studio Puisto) työryhmineen.

Voittanut kilpailuehdotus, Punos (Arkkitehdit Sarlin+Sopanen Oy ja Arkkitehtitoimisto Emma Johansson Oy / Studio Puisto)

Arkkitehtuurikilpailun ehdotukset

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

Käyntiosoite
Solistinkatu 2
90140 Oulu

Postiosoite
PL 32
90015 Oulun kaupunki

Yhteystiedot
Kaavoitusarkkitehti
Satu Piispanen
p. 040 643 3976

Sähköposti
etunimi.sukunimi(at)ouka.fi