Varjakan asemakaavoitus

Varjakan alueen asemakaavan laatiminen on käynnistynyt vuonna 2013. Varjakasta tavoitellaan sekä Oulun seudun asukkaita että matkailijoita palvelevaa virkistys- ja matkailukohdetta, jossa loma-asuntoalueet, yleinen virkistyskäyttö, kulttuurihistorian vaaliminen ja luonnonsuojelu muodostavat toisiaan tukevan kokonaisuuden.

Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä vuodenvaihteessa 2013–2014, ja asemakaavaluonnos oli nähtävillä kesällä 2014. Nähtävilläolon jälkeen tarkennetusta asemakaavaluonnoksesta on laadittu alustava liikenteen ja ympäristön yleissuunnitelma, joka on valmistunut keväällä 2016.

Kaupunki on luopumassa saaren rakennuksista kevään 2020 aikana.

Lue lisää Varjakansaaren aiheesta Oulu-postista 3/2019, sivulta 4.

Alueen asemakaavaprosessia voidaan tarvittaessa jatkaa tulevien toimintojen ja maankäytön mahdollistamiseksi.

  

Asemakaavaluonnos, pelkistetty kartta suunnittelualueesta

Asemakaava

Varjakka, liikenteen ja ympäristön yleissuunnitelma (alustava)

Selostus

Varjakka, yleissuunnitelman selostus (pdf)

Liikenne

Varjakka, yleissuunnitelma, liikenne, manner, 1:2000 (pdf)
Varjakka, yleissuunnitelma, liikenne, saari, 1:2000 (pdf)
Varjakka, yleissuunnitelma, liikenne, liikennetekniset poikkileikkaukset (pdf)

Ympäristö

Varjakka, yleissuunnitelma, ympäristö, manner, 1:2000 (pdf)
Varjakka yleissuunnitelma, ympäristö, saari, 1:2000 (pdf)

Rakennettavuus

Varjakka, yleissuunnitelma, maaperäolosuhteet ja rakennettavuus, 1:2500 (pdf)
 

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

Käyntiosoite
Solistinkatu 2
90140 Oulu

Postiosoite
PL 32
90015 Oulun kaupunki

Yhteystiedot
Kaavoitusarkkitehti
Satu Piispanen
p. 040 643 3976

Sähköposti
etunimi.sukunimi(at)ouka.fi