Asemakaavoitus

Varjakan alueen suunnittelua on jatkettu asemakaavoituksella yleissuunnitelman (Masterplan 2020) ja osayleiskaavan mukaisesti. Lähtökohtina alueen suunnittelulle ovat Varjakalle määritellyt tärkeimmät matkailulliset vetovoimatekijät: meri, luonto, maisema ja kulttuuri.

Alueelle järjestettiin arkkitehtuurikilpailu vuosina 2012 – 2013. Suunnittelua jatkettiin voittaneeseen kilpailuehdotukseen perustuvan maankäytön ideasuunnitelman avulla, joka valmistui vuonna 2014.
Varjakan alueen asemakaavan laatiminen on käynnistynyt vuonna 2013, ja asemakaavaluonnos oli nähtävillä kesällä 2014.

Asemakaavaluonnoksesta on laadittu alustava liikenteen ja ympäristön yleissuunnitelma, joka on valmistunut keväällä 2016.
 

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

Käyntiosoite
Solistinkatu 2
90140 Oulu

Postiosoite
PL 32
90015 Oulun kaupunki

Yhteystiedot
Kaavoitusarkkitehti
Satu Piispanen
p. 040 643 3976

Sähköposti
etunimi.sukunimi(at)ouka.fi