Ideasuunnitelma

Alueen suunnittelua jatkettiin arkkitehtuurikilpailun voittaneelta työryhmältä tilatun maankäytön ideasuunnitelman avulla. Suunnittelualueena oli Varjakan asemakaavoitettava alue. Tavoitteena oli tarkentaa kilpailuehdotusta ja kehittää ratkaisuja huomioiden alueen toteuttamisen tarpeet ja rajoitukset. Työhön liittyi myös satama-alueiden toiminnallista suunnittelua.

Ideasuunnitelma valmistui vuonna 2014, ja se antaa suuntaviivat alueen kehittymiselle ympärivuotiseksi virkistys- ja lomanviettoalueeksi, jossa huomioidaan erilaisten käyttäjäryhmien odotukset. Ideasuunnitelmaa on tarkoitus käyttää asemakaavaratkaisun pohjana.

Ideasuunnitelma, Mantereen satama (Arkkitehdit Sarlin + Sopanen Oy ja Arkkitehtitoimisto Emma Johansson Oy / Studio Puisto)

Ideasuunnitelma, saaren mökkialue (Arkkitehdit Sarlin + Sopanen Oy ja Arkkitehtitoimisto Emma Johansson Oy / Studio Puisto)

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

Käyntiosoite
Solistinkatu 2
90140 Oulu

Postiosoite
PL 32
90015 Oulun kaupunki

Yhteystiedot
Kaavoitusarkkitehti
Satu Piispanen
p. 040 643 3976

Sähköposti
etunimi.sukunimi(at)ouka.fi