Kehittäminen

Kuva Varjakan saaren talosta.

Varjakan alueen kehittäminen

Oulunsalon kunta osti Varjakan alueen vuonna 1987. Alueen kehittämistä on toteutettu vähitellen, mm. arvokkaiden rakennusten peruskorjauksilla ja pienvenesataman laajennuksilla.

Varjakan alueen nykyinen kehittäminen käynnistyi vuonna 2008, jolloin Varjakka 2020 -hankkeessa (2008–2010) alueelle laadittiin yleissuunnitelma (Masterplan 2020) ja liiketoimintasuunnitelma. Lisäksi koottiin alueen kehittämistä edesauttava yhteistyöverkosto. Varjakka 2020 -hanke oli Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittama hanke, jonka rahoittajaviranomaisena toimi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Varjakan kehittämissuunnitelman laatimisen jälkeen, vuosina 2010–2012, alueen kehittämistä jatkettiin kulttuurihistoriallisesti arvokkaan Varjakan kartanon peruskorjauksilla, luonto- ja kulttuurireitin rakentamisella Varjakan mantereen puolelle ja Akion saareen sekä Varjakan sataman jatkosuunnittelulla. Rahoitus toimenpiteisiin saatiin Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja Pohjois-Pohjanmaan liiton myöntämänä Suomen valtiolta ja Euroopan aluekehitysrahastolta (EAKR). Myös Oulunsalon kunta osallistui hankkeiden rahoitukseen. Lisäksi vuosina 2010–2011 oli käynnissä Akionlahden kunnostus kluuvijärveksi EAKR-hanke.

Vuosina 2010–2012 alueelle laadittiin alueen yleissuunnitelman (Masterplan 2020) mukaisen toteuttamisen mahdollistava Varjakan osayleiskaava, joka sai lainvoiman heinäkuussa 2012. Vuosina 2012–2013 alueen asemakaavoituksen pohjaksi järjestettiin Varjakan alueen loma-asumista ja virkistyskäyttöä käsitellyt arkkitehtuurikilpailu.

Varjakan siirryttyä kuntaliitoksen myötä Oulun kaupungin omistukseen vuoden 2013 alussa, kehittämistä jatkettiin kahdella EAKR-hankkeella, jotka liittyivät Varjakan sataman laajennusinvestointiin sekä Varjakan saaren kulttuuriympäristön käyttöedellytysten tutkimiseen ja vanhojen rakennusten huoltokorjauksiin.

Varjakan saaren kulttuuriympäristö käyttöön EAKR-hanke toteutettiin vuosina 2012–2014. Hankkeen toimenpiteitä olivat Varjakan saaren rakennusten kuntotutkimukset, peruskorjausten suunnittelu ja huoltokorjaukset. Lisäksi kunnostettiin Varjakan saaren viherympäristöä, ulkoilureittejä ja niihin liittyviä rakenteita. Tavoitteena oli käynnistää saaren valtakunnallisesti arvokkaiden rakennusten peruskorjausten viimeinen vaihe ja kehittää saaren virkistyskäyttöä.
 
Varjakan satamasta merikeskukseksi EAKR-hanke toteutettiin vuosina 2013–2014. Hankkeessa tehdyt toimenpiteet mahdollistavat Varjakan laajentuneen sataman kehittämisen virkistys- ja matkailutoimintaan mm. venepaikkojen lisäämisen ja mereen liittyvän aktiviteettitoiminnan kautta. Hankkeessa toteutettiin uusia laiturivenepaikkoja 40 kpl:ta ja mahdollistettiin venepaikkojen lisäys 250 kpl:seen. Hankkeessa kunnostettiin myös Varjakan uimaranta.
 

Oulun kaupunki käynnisti alueen yleissuunnitelmaan (Masterplan 2020) ja osayleiskaavaan perustuvan Varjakan alueen asemakaavan laatimisen vuonna 2013. Kesällä 2016 kaupunki hakee yhteistyökumppania Varjakan matkailualueen kehittämiseksi ja toteuttamiseksi. Asemakaavoitusta on tarkoitus jatkaa yhteistyökumppanin hakuprosessin jälkeen.

Kehittämisen tavoite

Varjakka 2020 –hankkeen mukaisesti alueelle on tarkoitus kehittää uusi toimintakonsepti, jossa yhdistyvät historiallinen vanha kulttuurimiljöö, kulttuuri-, luonto- ja vapaa-ajan matkailu, tapahtumatarjonta sekä ympärivuotinen vapaa-ajan asuminen. Toiminnan tavoitteita ovat valtakunnallisesti arvokkaan kulttuuriympäristön säilyttäminen peruskorjaamalla sahan aikaiset rakennukset sekä alueen uusiokäytön toteuttaminen ekologisesti kestävillä keinoilla.

Pitkän aikavälin visiona on kehittää Varjakasta elämyspalvelukeskus, joka perustuu historiaan, kulttuuriin, luontoon ja mereen. Alueelle tavoitellaan toimijoiksi mm. matkailuyrityksiä, järjestöjä ja seuroja.
 

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

Käyntiosoite
Solistinkatu 2
90140 Oulu

Postiosoite
PL 32
90015 Oulun kaupunki

Yhteystiedot
Kaavoitusarkkitehti
Satu Piispanen
p. 040 643 3976

Sähköposti
etunimi.sukunimi(at)ouka.fi