Osayleiskaava

Varjakan osayleiskaava (Oulun kaupunginvaltuusto, 18.6.2012 § 73) on laadittu Varjakkaan tehtyjen kehittämissuunnitelmien toteuttamiseksi. Kaava mahdollistaa Varjakan valtakunnallisesti arvokkaan kulttuuriympäristön peruskorjaukset, uudisrakentamisen ja alueen arvon mukaisen käytön.

Varjakan alueen maankäytön ratkaisut perustuvat Varjakan alueen historiaan, kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden alueiden säilymiseen ehjinä kokonaisuuksina, rakenteelliseen tiiviyteen, rakentamiseen valmiin infrastruktuurin yhteyteen, rakentamiskelpoisimmille ja tuulensuojaisimmille alueille, julkisen liikkumisen mahdollistamiseen, asukkaiden arvostaman mantereen metsän säilyttämiseen sekä uhanalaisen luonnon huomioimiseen.

Varjakan osayleiskaava-alueen maapinta-ala on 170 hehtaaria. Tästä 142 hehtaaria, eli 85 %, on merkitty retkeily- ja ulkoilualueeksi, ja loput alueesta on merkitty matkailun, virkistyksen ja rakennussuojelun tarpeisiin. Alueelle on osoitettu 148 loma-asuntoa ja viisi omakotitonttia. Lisäksi alueelle on mahdollistettu matkailu-, majoitus- ja ravintolapalveluiden toteuttaminen.

Uudisrakentaminen on keskitetty Varjakan satamakentän alueelle, Varjakantien länsipuolelle sekä Varjakan saaren etelärantaan. Varjakan kartano ja saaren rakennukset on merkitty virkistystä ja matkailua palveleviin tarkoituksiin siten, että niiden kulttuurihistoriallinen arvo säilyy. Varjakan venesatamalle on merkitty runsaasti laajennusvarausta.
 

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

Käyntiosoite
Solistinkatu 2
90140 Oulu

Postiosoite
PL 32
90015 Oulun kaupunki

Yhteystiedot
Kaavoitusarkkitehti
Satu Piispanen
p. 040 643 3976

Sähköposti
etunimi.sukunimi(at)ouka.fi