Varjakka 2020

Varjakan alueen opaskartta, johon Varjakka 2020 -hankkeen aluerajaus on merkitty punaisella viivalla.

Varjakka 2020 –hankkeessa alueelle laadittiin yleissuunnitelma (Masterplan 2020) ja liiketoimintasuunnitelma vuosina 2008–2010. Lisäksi koottiin alueen kehittämistä edesauttava yhteistyöverkosto. Hankkeen mukaisesti Varjakan pitkän aikavälin visiona on, että siitä kehittyy elämyspalvelukeskus, joka perustuu historiaan, kulttuuriin, luontoon ja mereen.

Varjakan kehittäminen tapahtuu kuuden toisiaan tukevan teeman avulla: 1) vetovoimaiset majoitusvaihtoehdot, 2) Varjakan oppimisympäristö (tilat ja reitit), 3) Oulun seudun merikeskus (ympärivuotiset meriaktiviteetit), 4) tapahtumien ja elämysten Varjakka (tapahtuma-, kokous/seminaari- ja näyttelytilat), 5) terveellinen Varjakka (hyvinvointi ja aktiviteetit) ja 6) palveluyrittäjyyden tilat.

Varjakan kehittämisessä noudatetaan kahdeksaa arvoa: 1) ekologista, 2) kulttuurihistorian säilyttävää, 3) esteettistä, 4) käyttäjät osallistavaa, 5) laadukasta, 6) kokonaisvaltaista, 7) hyvin saavutettavaa ja 8) uutta luovaa.
 

Kuva 2. Varjakan yleissuunnitelma (Masterplan 2020)

Visio 2020

Vision 2020 mukaan ensimmäisessä vaiheessa, vuonna 2015, Varjakka on Oulun seudun tärkein lähimatkailukohde, jossa on peruskorjattu historiallinen sahaympäristö, uudisrakennuksia, merellisyyttä ja ainutlaatuinen luonto. Varjakan tärkein käyttäjäkunta tulee Oulun seudun talousalueelta. Kohteeseen pääsee mm. pyörällä ja veneellä.

Vision 2020 mukaan vuonna 2025 Varjakka on kansallinen kohde, jossa yhdistyvät työ, oppiminen, virkistäytyminen ja matkailu. Arkkitehtuuri, taide ja kulttuuri näkyvät alueella. Varjakan satama on Perämeren johtava merikeskus. Varjakka on tärkeä osa Suomen kattavinta seudullista ulkoilu- ja retkeilyreittien verkostoa. Vision 2020 mukaan vuonna 2035 Varjakka on kansainvälinen kohde ja pohjoisen Suomen ylpeydenaihe, joka on kuuluisa erityisestä paikan hengestään.

Vision 2020 mukainen Varjakka vuonna 2025 mantereelta saareen katsoen.

Varjakka 2020 -hanke

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

Käyntiosoite
Solistinkatu 2
90140 Oulu

Postiosoite
PL 32
90015 Oulun kaupunki

Yhteystiedot
Kaavoitusarkkitehti
Satu Piispanen
p. 040 643 3976

Sähköposti
etunimi.sukunimi(at)ouka.fi

Esitteet (pdf)
Varjakan alueen masterplan 2020, esite 2 sivua

Varjakan alueen masterplan 2020, tiivistelmä 14 sivua