Vaskitien päiväkoti

 • Postiosoite postal Vaskitie 1 90250 Oulu
 • Puhelin Päiväkodin johtaja Marja Kailasuo cell 050 527 7000
 • Aukioloajat 6.30–17.00 (arkipäivisin)
Tiedot esitetään hCard-muodossa.

Tervetuloa päiväkotiimme -logo

Vaskitien päiväkodin julkisivukuva

Ajankohtaista päivähoidossa!

Yhteystiedot

Vaskitien päiväkoti

Vaskitie1
90250 Oulu

Ryhmien puhelinnumerot

 • Sirut p. 050 597 5215
 • Hiput p. 050 597 7742
 • Viklot p. 050 597 7623 - Hiirihaukantie 4
 • Lokit p. 050 597 6257 - Hiirihaukantie 4
 • Tiirat p. 050 597 6958  - Hiirihaukantie 4
 • Avoin varhaiskasvatus p. 044 703 5408
  osoitteessa Kultatie 2 F-talo (Merikotkan päiväkodin vieressä)

Päiväkodin johtaja

Marja Kailasuo
p. 050 527 7000
marja.kailasuo@ouka.fi

Varajohtaja

Riitta Lehtonen
p. 050 597 5215
riitta.lehtonen@ouka.fi

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja

Anne Kokko
p. 050 347 5181
anne.kokko@ouka.fi

Ryhmät

Hiput

On alle 3 vuotiaiden kokopäiväryhmä. Meillä on 12 lasta, varhaiskasvatuksen opettaja ja kaksi varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa. Lisäksi saamme toisinaan harjoittelijoita ja opiskelijoita mukaan ryhmän toimintaan.

Meille on tärkeää luoda hyvä alku lapsen varhaiskasvatuspolkuun, joten annamme perheille aikaa ja lapsen oma vastuuaikuinen käy aloituskeskustelun heti hoitosuhteen alkaessa. Lämminhenkinen hoiva ja lapsen hyvä olo on meille tärkeää, joten toimimme vastuuaikuisen ohjaamissa pienryhmissä.  Leikki on osa monipuolista toimintaamme ja syliin pääsee aina halutessaan.

Sirut

On 3-5 – vuotiaiden kokopäiväryhmä. Meillä on 24 lasta, kaksi varhaiskasvatuksen opettajaa ja varhaiskasvatuksen lastenhoitaja.

Meille on myös tärkeää olla luomassa hyvää lapsen varhaiskasvatuspolkua, joten toimimme vastuuaikuisen ohjaamissa pienryhmissä. Leikki on meille tärkeä keino oppia sekä sosiaalisuutta että muita taitoja. Meillä leikitäänkin paljon ja touhuillaan ikätasollemme sopivasti suunniteltujen toimintojen parissa.

Kaukovainion esiopetus

HIIRIHAUKKATALON  ESIOPETUSRYHMÄT - Kaukovainion koululla

Vaskitien päiväkodin esiopetusryhmät ovat osa Hiirihaukkatalossa tapahtuvaa toimintaa. Esiopetusvuosi on tärkeä vaihe lapsen elämässä. Lapsi oppii leikkimällä, liikkumalla, tutkimalla ja kokeilemalla, vuorovaikutuksessa toisten lasten ja aikuisten kanssa.

Esiopetuksen tehtävänä on yhteistyössä kotien kanssa tukea lapsen yksilöllistä ja yhteisöllistä kehitystä, oppimisen halua ja iloa sekä tervettä itsetuntoa.

 

Lokit

Lokit ryhmässä on maksuttomaan esiopetukseen tulevia lapsia sekä varhaiskasvatuspalveluja käyttäviä esikoululaisia. Toiminnasta vastaa varhaiskasvatuksen opettaja.

Viklot

Viklot ryhmässä on maksuttomaan esiopetukseen tulevia lapsia sekä varhaiskasvatuspalveluja käyttäviä esikoululaisia. Toiminnasta vastaa kaksi varhaiskasvatuksen opettajaa.

Tiirat

Tiirat ryhmässä on sekä maksuttomaan esiopetukseen tulevia lapsia että varhaiskasvatuspalveluja käyttäviä esikoululaisia. Toiminnasta vastaa varhaiskasvatuksen opettaja ja erityisavustaja.

Oulun kaupungin esiopetuksen opetussuunnitelma (pdf)

Päiväkotimme

Päiväkotimme on toiminut Kaukovainiolla metsikön keskellä kerrostalon alakerrassa vuodesta 1972.Vuonna 2002 päiväkodin piha remontoitiin tilaa laajentaen ja pihaa uudistaen. Elokuussa 2015 päiväkodin toiminta laajeni, kun Kaukovainion alueen esiopetusryhmät ja Avoimen varhaiskasvatuksen kerhotoiminta tulivat osaksi Vaskitien päiväkotia.

Tarjoamme varhaiskasvatusta Vaskitiellä kahdessa ryhmässä, Hiirihaukkatalossa esiopetusta kolmessa ryhmässä ja Avoimen varhaiskasvatuksen kerhotoimintaa Kultatiellä 2 F-talossa.

Toimintasuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelma

Noudatamme toiminnassamme valtakunnallista ja Oulun kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaa.

 

Vaskitien päiväkodin toimintasuunnitelma (pdf)
 

Meille on tärkeää kohdata jokainen lapsi ja perhe omana itsenään: kysellään, kuunnellaan ja kunnioitetaan heidän näkemyksiään. Jokainen lapsi on arvokas yksilö. Kotiryhmien sekä pienryhmätoiminnan kautta mahdollistuu tasavertainen kohtelu, kuuleminen sekä lapselle fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen turvallisuus. Kasvatuskumppanuus ja lapsen osallisuus ovat meille tärkeitä arvoja.
 

Pienryhmätoiminta

Lapset on jaettu kotiryhmiin, joissa jokaisessa on oma vastuuaikuinen. Vastuuaikuinen oppii tuntemaan lapsiryhmänsä hyvin ja pystyy vastaamaan heidän tarpeisiinsa. Lapset ja aikuiset laativat yhdessä säännöt ja toimintatavat. Kasvatushenkilöstö huomioi lasten kehitystason arjessa. Tuetaan omatoimisuutta, lapsi saa itse tehdä ja harjoitella esim. perushoidon tilanteissa.

Pienryhmätoiminta mahdollistaa johdonmukaisen, pitkäjänteisen pedagogiikan ja kannustavan vuorovaikutuksen. Lasta rohkaistaan ja tuetaan, huolehditaan, ettei kukaan jää syrjään. Hyväksytään erilaiset tunteet ja nimetään niitä. Opetellaan huomioimaan toisia ja toimimaan yhdessä sekä ratkaisemaan ristiriitoja (tavaroiden jakaminen, anteeksipyytäminen jne.).

VIHREÄ LIPPU

Vihreä lippu -toiminta on ollut osa Vaskitien päiväkodin arkea jo vuodesta 2012. Keväällä 2016 saavutimme kestävän tason Vihreä lippu -päiväkotina. Vihreä lippu on mm. päiväkotien ja koulujen kestävän kehityksen ohjelma. Lapsista ja henkilökunnasta koostuva Vihreä lippu –raati kokoontuu kerran kuukaudessa ja siihen vanhemmillakin on mahdollisuus osallistua. Vuoden 2014 -2015 teemana on terve elämä.

Vihreä lippu -ohjelman periaatteet ovat

 • Osallisuus: lapset ja nuoret ovat aktiivisia toimijoita projektien suunnittelussa, toteutuksessa ja tulosten arvioinnissa
 • Ympäristökuormituksen vähentäminen
 • Kestävän kehityksen kasvatus osana jokapäiväistä arkea
 • Jatkuva parantaminen: pitkäjänteinen ja suunnitelmallinen kehitys
 • Yhteistyö ympäröivän yhteiskunnan kanssa

METSÄMÖRRI - toiminta

innostaa lapsia viikoittain lähiluontoon leikkimään, liikkumaan, ihmettelemään ja tutkimaan. Toimintaa toteuttavat päiväkotimme Metsämörriohjaajan koulutuksen saaneet työntekijät yhdessä muun henkilökunnan kanssa. Järjestämme myös Metsämörritapahtumia alueen alle kouluikäisille lapsille.

ESIOPETUS

Esiopetus on kuusivuotiaille tarjottavaa maksutonta opetusta.  Esiopetusta annetaan neljä tuntia arkipäivisin klo 8.30 – 12.30.  Esiopetuslain uudistuksen mukaan esiopetus on velvoittavaa 1.8.2015 alkaen.

Maksuttoman esiopetuksen lisäksi tarjoamme varhaiskasvatusta tarpeen mukaan klo 6.30 -17.00 välillä. Esiopetuksen lukuvuosi noudattaa pääosin koulujen työ- ja loma-aikoja.

Esiopetus on perusopetuslain mukaista suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatusta ja opetusta. Toimintaamme ohjaa Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet ja Oulun kaupungin paikalliset linjaukset.

Esiopetuksen erityisenä tehtävänä on edistää yhteistyössä kotien ja huoltajien kanssa lapsen kehitys- ja oppimisedellytyksiä sekä vahvistaa lapsen sosiaalisia taitoja ja tervettä itsetuntoa leikin ja myönteisten oppimiskokemusten avulla.

Jokaiselle esiopetuksessa olevalle lapselle laaditaan yksilöllinen Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma (LEOPS) yhdessä lapsen ja huoltajien kanssa.

Uusi esiopetussuunnitelma ja Oulun kaupungin paikalliset linjaukset ovat tärkeä osa esiopetustoimintamme kehittämistä toimintakaudella 2016 -2017.

Sijainti kartalla: Vaskitien päiväkoti

Verkkoasioinnin sivuilla voit mm. hakea päivähoitopaikkaa

 

Kasvatuksen ja koulutuksen tietosuoja

Lapsuus-sivusto

Palvelut, terveysasiat, neuvonta, tapahtumat ja kaikki lapsiperheen tärkeät asiat yhdessä osoitteessa.

Päiväkotimme ruokalistan löydät täältä.

Kuva toimii linkkinä Vihreä lippu -toiminnan julkisille nettisivuille.

Katso varhaisuutiset
kuvaa klikkaamalla.

varhaisuutiset