In English | På svenska | Tekstin koko A- A+

Toiminta-ajatus Toiminta-ajatus

Meille on tärkeää kohdata jokainen lapsi ja perhe omana itsenään: kysellään, kuunnellaan ja kunnioitetaan heidän näkemyksiään. Jokainen lapsi on arvokas yksilö. Kotiryhmien sekä pienryhmätoiminnan kautta mahdollistuu tasavertainen kohtelu, kuuleminen sekä lapselle fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen turvallisuus. Kasvatuskumppanuus ja lapsen osallisuus ovat meille tärkeitä arvoja.
Omahoitaja työssään

PIENRYHMÄTOIMINTA

Lapset on jaettu kotiryhmiin, joissa jokaisessa on oma vastuuaikuinen. Vastuuaikuinen oppii tuntemaan lapsiryhmänsä hyvin ja pystyy vastaamaan heidän tarpeisiinsa. Lapset ja aikuiset laativat yhdessä säännöt ja toimintatavat. Kasvatushenkilöstö huomioi lasten kehitystason arjessa. Tuetaan omatoimisuutta, lapsi saa itse tehdä ja harjoitella esim. perushoidon tilanteissa.

Pienryhmätoiminta mahdollistaa johdonmukaisen, pitkäjänteisen pedagogiikan ja kannustavan vuorovaikutuksen. Lasta rohkaistaan ja tuetaan, huolehditaan, ettei kukaan jää syrjään. Hyväksytään erilaiset tunteet ja nimetään niitä. Opetellaan huomioimaan toisia ja toimimaan yhdessä sekä ratkaisemaan ristiriitoja (tavaroiden jakaminen, anteeksipyytäminen jne.).

 

VIHREÄ LIPPU toiminta on ollut osa Vaskitien päiväkodin arkea jo vuodesta 2012. Keväällä 2016 saavutimme kestävän tason Vihreä lippu- päiväkotina. Vihreä lippu on mm. päiväkotien ja koulujen kestävän kehityksen ohjelma. Lapsista ja henkilökunnasta koostuva Vihreä lippu –raati kokoontuu kerran kuukaudessa ja siihen vanhemmillakin on mahdollisuus osallistua. Vuoden 2014 -2015 teemana on terve elämä.

Vihreä lippu -ohjelman periaatteet ovat

  • Osallisuus: lapset ja nuoret ovat aktiivisia toimijoita projektien suunnittelussa, toteutuksessa ja tulosten arvioinnissa
  • Ympäristökuormituksenvähentäminen
  • Kestävän kehityksen kasvatusosana jokapäiväistä arkea
  • Jatkuva parantaminen: pitkäjänteinen ja suunnitelmallinen kehitys
  • Yhteistyöympäröivän yhteiskunnan kanssa

METSÄMÖRRI - toiminta innostaa lapsia viikoittain lähiluontoon leikkimään, liikkumaan, ihmettelemään ja tutkimaan. Toimintaa toteuttavat päiväkotimme Metsämörriohjaaja –koulutuksen saaneet työntekijät yhdessä muun henkilökunnan kanssa. Järjestämme myös Metsämörri- tapahtumia alueen alle kouluikäisille lapsille.


ESIOPETUS

Esiopetus on kuusivuotiaille tarjottavaa maksutonta opetusta.  Esiopetusta annetaan neljä tuntia arkipäivisin klo 8.30 – 12.30.  Esiopetuslain uudistuksen mukaan esiopetus on velvoittavaa 1.8.2015 alkaen.

Maksuttoman esiopetuksen lisäksi tarjoamme varhaiskasvatusta tarpeen mukaan klo 6.30 -17.00 välillä.Esiopetuksen lukuvuosi noudattaa pääosin koulujen työ- ja loma-aikoja.

Esiopetus on perusopetuslain mukaista suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatusta ja opetusta.Toimintaamme ohjaa Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014 ja Oulun kaupungin paikalliset linjaukset.

Esiopetuksen erityisenä tehtävänä on edistää yhteistyössä kotien ja huoltajien kanssa lapsen kehitys- ja oppimisedellytyksiä sekä vahvistaa lapsen sosiaalisia taitoja ja tervettä itsetuntoa leikin ja myönteisten oppimiskokemusten avulla.

Jokaiselle esiopetuksessa olevalle lapselle laaditaan yksilöllinen Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma (LEOPS) yhdessä lapsen ja huoltajien kanssa.

Uusi esiopetussuunnitelma ja Oulun kaupungin paikalliset linjaukset ovat tärkeä osa esiopetustoimintamme kehittämistä toimintakaudella 2016 -2017.

Soitetaanko pianoa?

Meillä on Vihreä Lippu!