Rakennusvalvonnan sähköinen asiointi- ja lupapalvelu otettiin käyttöön - Ajankohtaista - Verkkoasiointi - Oulun kaupunki

Ajankohtaista Ajankohtaista

< Takaisin

Rakennusvalvonnan sähköinen asiointi- ja lupapalvelu otettiin käyttöön

OULUN RAKENNUSVALVONNAN SÄHKÖINEN ASIOINTIPALVELU

Rakennusvalvonnan sähköisen asiointipalvelun avulla voidaan suorittaa tarvittavaa ennakko-ohjausta ja neuvontaa sähköisesti tai jättää lupahakemus liitteineen. Samanlainen palvelu on käytössä mm. Espoossa, Lahdessa ja Jyväskylässä.

Sähköinen asiointipalvelu tulee parantamaan rakennusvalvonnan saavutettavuutta aukioloajoista ja välimatkoista riippumatta. Palvelu otettiin yleiseen käyttöön 2.2.2015.

Linkki asiointipalveluun https://e-kartta.ouka.fi/ePermit

Linkki palveluun löytyy myös rakennusvalvonnan kotisivuilta.

Ennakkokyselyt sähköisen asiointipalvelun avulla

Pääsuunnittelijat, rakennuttajat, isännöitsijät, kiinteistövälittäjät sekä yksittäiset rakennus- tai korjaushankkeeseen ryhtyvät voivat olla yhteydessä Oulun rakennusvalvontaan asiointipalveluun ennakkokyselyn avulla rakentamiseen liittyvissä asioissa.

Ennakkokyselyt voidaan tehdä ilman vahvaa sähköistä tunnistautumista. Asiakaspalvelu ohjaa hankkeen tarkastusarkkitehdille tai -insinöörille, joka hoitaa ko. aluetta tai asiaa. Rakennusvalvonta pyrkii vastaamaan ennakkokyselyihin mahdollisimman pikaisesti.

Lupahakemuksen valmistelu ja jättäminen sähköisesti

Rakennus-, toimenpide-, maisematyö- tai purkulupahakemus voidaan valmistella ja jättää asiointipalvelussa sähköisesti rakennusvalvonnan käsiteltäväksi. Lupahakemuksen jättäminen edellyttää vahvaa sähköistä tunnistautumista. Se tehdään käyttäen verkkopankkitunnuksia tai mobiilivarmennetta.

Yleensä hakemuksen täyttää asiakkaan valtuuttama pääsuunnittelija. Rakennushankkeeseen ryhtyvillä ja erityissuunnittelijoilla on oikeus päästä seuraamaan hakemuksen käsittelyä ja täydentämään sitä.

Asiointipalvelu toimii asiakkaan ja rakennusvalvonnan välisenä kommunikointivälineenä. Enää ei ole tarvetta erilliseen sähköposti- tai puhelinkeskusteluun, koska ohjaus ja tarvittavat lisäselvitykset voidaan pyytää palvelun viestikentän kautta. Erityisesti uudisrakennushankkeissa tai suurissa peruskorjaushankkeissa voidaan kuitenkin edellyttää asiakkaalta henkilökohtaista tapaamista tarkastusarkkitehdin kanssa.

Hakemuksen käsittelijä antaa tarvittaessa palautetta heti hakemuksen saavuttua tai myöhemmin kun hakemus on siirretty rakennusvalvonnan tietojärjestelmään.

Suunnitelmat liitetään mukaan sähköisinä tiedostoina, samoin tarvittavat muut liitteet. Asiakas saa tilattua naapurien yhteystiedot palvelun kautta (maksullinen palvelu). Palvelun avulla rakennusvalvonta voi myös pyytää tarvittaessa lausuntoja rakennusvalvonnan sidosryhmiltä. 

Ennen rakennusluvan myöntämistä toimitetaan rakennusvalvontaan yksi paperinen pääpiirustussarja arkistointia varten, koska Oulun rakennusvalvonnalla ei vielä ole Arkistolaitoksen lupaa sähköiseen pysyväisarkistointiin.

Rakentamisvaihe

Myös erityissuunnitelmat liitetään palveluun sähköisinä tiedostoina. Vastaava työnjohtaja ja pääsuunnittelija merkitsevät oman tarkastuslistansa mukaisesti tehdyt tarkastukset palveluun. Rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörit merkitsevät tehdyt katselmukset huomautuksineen asiointipalveluun, jolloin ne ovat kaikkien asianosaisten nähtävissä reaaliaikaisesti.

Lisätietoja rakennusvalvonnan sähköisestä asiointipalvelusta antaa tarkastusarkkitehti Aila Asikainen, aila.asikainen@ouka.fi, puh. 044 7032 701