Verkkoasioinnin aakkoshakemisto

LVI-liitoslausunnon tilaus

Oulun Veden palvelussa voi tilata LVI-suunnittelua varten tarvittavan liitoslausunnon.

Tilaa LVI-liitoslausunto

Lääkeinjektioiden, rokotusten, ompeleiden ja hakasten poiston ajanvaraus

Voit varata ajan hoitajan vastaanotolle lääkeinjektioihin, aikuisten rokotuksiin (ei influenssarokotuksia) sekä ompeleiden ja hakasten poistoa varten.

Varaa aika lääkeinjektioihin, rokotuksiin tai ompeleiden poistoon (vaatii tunnistautumisen)

Maanalaisen öljysäiliön maahan jättäminen

Mikäli maanalaisen öljysäiliön nostaminen maasta on teknisesti vaikeaa tai siitä aiheutuu merkittävää vahinkoa muulle omaisuudelle, tulee Oulun seudun ympäristötoimelta hakea poikkeuslupaa käytöstä poistetun öljysäiliön jättämiseksi maaperään. Voit jättää hakemuksen ympäristötoimen sähköisessä asiointipalvelussa.

Ohjeita maanalaisen öljysäiliön omistajille.

Maasto- ja vesiliikennelupa

Tarvitset Oulun seudun ympäristötoimelta luvan

 • moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla tapahtuvaan kilpailujen ja harjoitusten toistuvaan tai pysyvään järjestämiseen samassa maastossa.
 • moottorikäyttöisillä vesikulkuneuvoilla suoritettavien kilpailujen, harjoitusten tai muiden tapahtumien toistuvaan tai pysyvään järjestämiseen samalla vesialueella.

Voit jättää hakemuksen ympäristötoimen sähköisessä asiointipalvelussa

Lue lisää maasto- ja vesiliikenneluvista.

Meluilmoitus

Ympäristönsuojelulaki edellyttää meluilmoituksen tekemistä erityisen häiritsevästä tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta toiminnasta. Ilmoitus on tehtävä Oulun seudun ympäristötoimelle viimeistään 30 päivää ennen toiminnan aloittamista tai tapahtumaa. Lue lisää meluilmoituksesta.

Tee meluilmoitus.

Naapuriluettelon tilaaminen

Palvelussa voi tilata viranomaisasiointiin tarvittavan naapuriluettelon tai naapuriluettelon sijaintikartalla. Naapuriluettelo sisältää luettelon niistä rakennuslupahakemuksen kohteena olevan kiinteistön viereisistä maanomistajista ja –vuokraoikeuden haltijoista, joita lupahakemuksen yhteydessä on kuultava.

Tilaa naapuriluettelo

Neuvolan ajanvaraus

Neuvolan verkkoasioinnissa voit varata ajan neuvolaan lapsen määräaikaistarkastukseen (1½–6 vuotta täyttävät).

Varaa aika lapsen määräaikaistarkastukseen (vaatii tunnistautumisen)

Voit varata soittoajan oman neuvolan terveydenhoitajalle. Terveydenhoitajat vastaavat varattuihin puhelinaikoihin saman päivän aikana.

Varaa soittoaika neuvolan terveydenhoitajalle (vaatii tunnistautumisen)

Voit varata äitiysneuvolan ajan raskauden ensikäynnille, jos olet terve (ei sairauksia, ei lääkityksiä) 18–40-vuotias uudelleensynnyttäjä eikä aikaisemmissa raskauksissasi ole ollut poikkeavaa.

Lue lisää äitiysneuvolan sivuilta
Varaa aika äitiysneuvolaan (vaatii tunnistautumisen)

Neuvolan chat

Neuvolan chat -palvelun kautta saat neuvontaa ja ohjausta äitiys- ja lastenneuvolaan liittyvissä asioissa.

Chat on avoinna ma-to klo 8-16 ja pe klo 8-15. 

Chat-palvelu vaatii tunnistautumisen pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Siirry chatiin Oulun Omahoidossa

Neuvolan verkkoasiointi

Neuvolan verkkoasioinnissa voit varata ajan neuvolaan lapsen määräaikaistarkastukseen (1½–6 vuotta täyttävät).

Varaa aika lapsen määräaikaistarkastukseen (vaatii tunnistautumisen)

Voit keskustella neuvolan chatissa ma–to klo 8–16 ja pe klo 8–15.

Lue lisää neuvolan chatista
Keskustele neuvolan chatissa (vaatii tunnistautumisen)

Voit varata soittoajan oman neuvolan terveydenhoitajalle. Terveydenhoitajat vastaavat varattuihin puhelinaikoihin saman päivän aikana.

Varaa soittoaika neuvolan terveydenhoitajalle (vaatii tunnistautumisen)

Voit varata äitiysneuvolan ajan raskauden ensikäynnille, jos olet terve (ei sairauksia, ei lääkityksiä) 18–40-vuotias uudelleensynnyttäjä eikä aikaisemmissa raskauksissasi ole ollut poikkeavaa.

Lue lisää äitiysneuvolan sivuilta
Varaa aika äitiysneuvolaan (vaatii tunnistautumisen)

Nitraattiasetuksen mukaiset ilmoitukset

Ilmoitus koskee:

 • lannan varastointia aumassa (ns. patterointia)
 • lannan levitystä poikkeustilanteissa.

Lannan aumavarastointi edellyttää aina 14 vrk etukäteen tehtävää ilmoitusta Oulun seudun ympäristötoimeen. Voit tehdä aumausilmoituksen ympäristötoimen sähköisessä asiointipalvelussa.

Lannan levitys peltoon suositellaan tehtäväksi keväisin. Nitraattiasetus kieltää lannan levityksen marraskuun alusta maaliskuun loppuun. Kieltoajasta voidaan poiketa marraskuun loppuun asti tilanteissa, joissa lantaa ei ole voitu hyödyntää pellolla kasvukauden aikana poikkeuksellisen sääolosuhteen vuoksi. Poikkeamisesta on tehtävä ilmoitus ympäristötoimeen lokakuun loppuun mennessä. Voit tehdä ilmoituksen lannan levittämisestä poikkeustilanteissa ympäristötoimen sähköisessä asiointipalvelussa.

Lue lisää nitraattiasetuksen mukaisista ilmoituksista.

Oire- ja palveluarvio

Voit arvioida oireitasi omaolo.fi-palvelussa. Vastaustesi perusteella saat ohjeen, kuinka toimia.  

Tee palveluarvio, jos sinä tai läheisesi tarvitsette 

 • henkilökohtaista apua
 • omaishoidon tukea tai
 • kuljetuspalveluita. 

Asioi Omaolo-palvelussa

Omaishoidon tuen hakeminen

Voit hakea omaishoidon tukea sähköisesti. Lisätietoa omaishoidon tuesta

Hae omaishoidon tukea (vaatii tunnistautumisen)

Opiskelijan ajanvaraukset

Ajanvarauksia voi tehdä, jos opiskelijan oppilaitoksen terveydenhuolto on järjestetty Oulun kaupungin opiskeluterveysasemalla. Kaikki opiskelijat voivat varata ajan rokotusta varten (opiskelijan B-hepatiittirokotus, kausi-influenssarokotus, jäykkäkouristusrokotus). Vain OAMK:n ja DiakAMK:n opiskelijat voivat tehdä ajanvarauksen terveystarkastukseen.

Varaa aika rokotukseen tai terveystarkastukseen (vaatii tunnistautumisen)

Oppilaitosten verkkopalvelu Wilma

Wilma on oppilaitoksen, oppilaiden ja oppilaiden vanhempien yhteydenpitoon ja verkkoasiointiin tarkoitettu palvelu.

Siirry esiopetuksen, perusopetuksen ja lukioiden Wilma-palveluun

Oulu-opiston kursseille ilmoittautuminen

Oulu-opiston kursseille voi ilmoittautua suoraan verkossa.

Ilmoittaudu Oulu-opiston kursseille

Oulun Omahoito

Seuraa omaa terveyttäsi, katso laboratoriotulokset ja lähetä kysymyksiä ammattilaisille.

Asioi Oulun Omahoidossa (vaatii tunnistautumisen)

 

Asioi Oulun Omahoidossa (vaatii tunnistautumisen)

Palaute ja tiedustelut

Voit antaa palaute ja tehdä tiedusteluja kaupungin toiminnasta ja palveluista.

Lähetä palautetta Oulun kaupungille

Palveluseteliyrittäjien vertaileminen (PSOP)

Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmän (PSOP) avulla voit vertailla kaupungin hyväksymiä palveluntuottajia seuraavissa palveluissa: henkilökohtainen apu, kuukausisiivous, lapsiperheiden kotipalvelu, omaishoidon vapaa, kotisairaanhoito, säännöllinen kotipalvelu, tehostettu palveluasuminen ja vaikeavammaisten palveluasuminen.

Lisätietoa palvelusetelistä ja järjestelmästä
Vertaile palveluntuottajia

Perhetyön, kotipalvelun ja perheneuvonnan hakeminen

Lapsiperheiden sosiaalipalveluja, kuten kotipalvelua, perhetyötä tai perheneuvontaa voi hakea sähköisesti Omapalvelun kautta.

Lisätietoa kotipalvelusta ja perhetyöstä
Lisätietoa perheneuvonnasta

Hae lapsiperheiden sosiaalipalveluita (vaatii tunnistautumisen)

Perhevalmennuksen ajanvaraus

Perhevalmennuksessa on hyvä käydä noin 2 kk ennen laskettua aikaa. Tarkoitettu Kontinkankaan neuvolan asiakkaille. 

Varaa aika perhevalmennukseen (vaatii tunnistautumisen)

Pitkäaikaissairauksien kontrollikäynnit sairaanhoitajalle

Jos sinulla on todettu astma tai tyypin 2 diabetes, voit varata hoitosuunnitelmasi mukaisen ajan diabetes- ja astmahoitajalle omaan hyvinvointikeskukseen tai terveysasemalle.

Varaa aika kontrollikäynnille (vaatii tunnistautumisen)

Poikkeaminen jätevesien käsittelyvaatimuksista

Jätevesijärjestelmän uudistamisesta on mahdollista poiketa, mikäli ympäristöön kohdistuva kuormitus on huomattavan vähäistä tai uudistuksen kustannukset ovat kohtuuttomia kiinteistön omistajalle. Tällöin poikkeamishakemus jätevesien käsittelyvaatimuksista tulee tehdä Oulun seudun ympäristötoimelle. Poikkeaminen on mahdollista myöntää enintään viideksi vuodeksi kerrallaan.

Voit jättää hakemuksen ympäristötoimen sähköisessä asiointipalvelussa.

Lue lisää talous­jä­te­vesien käsitte­ly­vaa­ti­muksista poikkeamisesta ja poikkeamishakemuksen tekemisestä.

Polttopuupalstojen varaus

Voit varata polttopuupalstan sähköisen eVarauspalvelun kautta. 
Lisätietoja polttopuupalstan varaamisesta

Varaa polttopuupalsta

Pysäköintivirhemaksun oikaisuvaatimus

Pysäköintivirhemaksun saajalla on oikeus tehdä oikaisuvaatimus. Lisätietoa oikaisuvaatimuksesta

Tee pysäköintivirhemaksun oikaisuvaatimus

Hakeminen varhaiskasvatukseen ja sähköinen asiointi

Uudet asiakkaat voivat hakea lapselle varhaiskasvatuspaikkaa, avoimen varhaiskasvatuksen kerhopaikkaa ja ilmoittaa lapsen esiopetukseen.

Nykyiset asiakkaat voivat mm. toimittaa muuttuneet tuloliitteet, muuttaa yhteystietoja, ilmoittaa lapsen lomat ja ennalta sovitut poissaolot, hyväksyä korkeimman asiakasmaksun, irtisanoa varhaiskasvatuspaikan, hakea varhaiskasvatuksen palveluihin ja ilmoittaa lapsen esiopetukseen.

Tutustu varhaiskasvatuksen asiointipalveluihin

Rakennusvalvonnan asiointi- ja neuvontapalvelu

Palvelussa voi hakea rakennusvalvonnan toimialaan kuuluvia lupia sekä pyytää ennakko-ohjausta ja -neuvontaa. Lisätietoa rakennusvalvonnan asiointi- ja neuvontapalvelusta

Siirry rakennusvalvonnan asiointi- ja neuvontapalveluun

Rasitustodistus

Rasitustodistus voidaan tilata kiinteistöstä, määrä-alasta tai vuokraoikeudesta. Rasitustodistuksesta käy ilmi kiinteistöön kohdistuvat oikeudet ja rasitukset.

Rasitustodistus

 

Raskauden ehkäisyneuvonnan ajanvaraus

Voit varata ajan ehkäisyn suunnitteluun ja aloitukseen sekä ehkäisyn kontrollikäynnille.

Aika varataan oman hyvinvointikeskuksen tai terveysaseman ehkäisyhoitajalle.

Opiskeluterveysaseman asiakkaat varaavat raskauden ehkäisyneuvontaan ajan opiskeluterveysasemalle puhelimitse p. 08 558 46310.

Varaa aika raskauden ehkäisyneuvontaan (vaatii tunnistautumisen)

Rekisteröinti-ilmoitus ympäristönsuojelun tietojärjestelmään

Rekisteröintimenettelyssä ovat seuraavat toiminnat:

 • asfalttiasemat
 • nestemäisten polttonesteiden jakeluasemat, säiliötilavuus vähintään 10 m3
 • polttoaineteholtaan vähintään 1 MW, mutta alle 50 MW:n energiantuotantolaitos
 • kemialliset pesulat
 • orgaanisia liuottimia käyttävät toiminnat
 • kiinteät betoniasemat ja betonituotetehtaat

Rekisteröitäville toiminnoille ei pääsääntöisesti haeta ympäristölupaa, mutta esim. pohjavesialueella oleva toiminta tarvitsee aina ympäristöluvan. Rekisteröinti-ilmoituksen voi jättää sähköisesti ympäristötoimen asiointipalvelussa

Lisätietoa rekisteröintimenettelystä

Reseptin uusiminen

Sähköisten reseptien (eReseptit) uusimispyynnön voi lähettää verkossa Omakantaan. Terveysasemilla uusitaan pääsääntöisesti vain terveysasemalla sairautensa vuoksi hoidossa olevien potilaiden reseptejä.

Uusi resepti Omakanta-palvelussa (vaatii tunnistautumisen)

Oulun kaupungin asiointipalveluja aihealueittain. Suureen osaan palveluista vaaditaan tunnistautuminen tai kirjautuminen.

Joidenkin palvelujen sujuvaan käyttöön on suositeltavaa valita selaimeksi Firefox, Chrome tai Safari.

Tälle sivustolle on koottu keskeiset Oulun kaupungin verkkoasioinnin palvelut aakkosjärjestyksessä. Tarkemmat esittelyt löytyvät palvelusivuilta.