Asuminen ja ympäristö

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut -toimialalla käsitellään henkilötietoa mm. erilaisten hakemusten ja niihin liittyvien asioiden ja palveluiden käsittelyvaiheissa sekä suunnittelun ja rakentamisen yhteydessä esim. tiedottamisen aikana. Lakisääteisiin tehtäviin ja palveluihin liittyviä asiakkaita ovat esim. rakentajat, eläinten omistajat sekä ajoneuvojen omistajat tai haltijat. Eniten rekistereissämme on henkilötietoa kiinteistöjen ja tonttien omistajista tai alueiden haltijoista.

Pääasialliset henkilötiedot, joita käsittelemme, ovat asianomaisten yhteystiedot. Toimialalla selvitetään tarvittaessa paikkatietoihin liittyvää käyttäjähistoriaa seuranta- ja valvontatehtävien yhteydessä. Toimialalla on useita tehtäviä, joista luovutetaan tietoa viranomaisrekistereihin.

Toimialalla käsitellään eniten rakennetun ympäristön tietoja. Rakennetun ympäristön tiedot liittyvät kaikkeen yhteiskunnalliseen toimintaan kuten asumiseen, liikenteeseen, maankäytön suunnitteluun, rakentamiseen ja ympäristöön. Toimialalla rekisteröidään tietoa mm. rakennuskannasta, kiinteistöistä, alueiden ja palvelujen käyttäjistä. Rakennetun ympäristön tietoryhmiä ovat asuminen ja väestö, elinkeinot, kaavoitus ja maankäyttö, kartat, kiinteistöt, liikenne, palvelut, työ, rakentaminen ja ympäristö.

Asioi verkossa

Tietosuoja aihealueittain

> Asuminen ja ympäristö

> Kasvatus ja koulutus

> Kaupunki ja hallinto

> Kulttuuri ja vapaa-aika

> Sosiaali- ja terveyspalvelut

> Työ ja yrittäminen

> Tietosuojaselosteet A-Ö

 

 

Katso lisää:

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Arjen tietosuoja -sivusto

 

Lyhytosoite tälle sivulle on: www.ouka.fi/tietosuoja