In English | På svenska | Tekstin koko A- A+

Arviointi Arviointi

Oppilaan edistymistä, työskentelyä ja käyttäytymistä arvioidaan suhteessa opetussuunnitelman tavoitteisiin ja kuvauksiin oppilaan hyvästä osaamisesta.

Opintojen aikainen arviointi perustuu monipuoliseen näyttöön. Oppiaineissa voi olla suullisia ja kirjallisia kokeita. Opettaja arvioi oppilaan tuntiaktiivisuutta, opiskeluasennetta ja yhteistyötä toisten kanssa. Opettajan antama jatkuva palaute on tärkeää, jotta oppilas ymmärtää oppimistaan.

Perusopetuksen yhtenä tehtävänä on kehittää oppilaan edellytyksiä  itsearviointiin. Siksi oppilas arvioi omaa työskentelyään ja edistymistään eri oppiaineissa.

Arviointi- ja kehityskeskustelut ovat osa oppilaan arviointia.

Koulussamme kehityskeskustelut (20 min) ovat syyskuussa 1-luokkalaisten ja huoltajien kanssa. Keskustelut käydään myös niillä luokilla, joissa opettaja on vaihtunut sekä tehostettua tai erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden kanssa.

Välitodistus korvataan luokilla 1-6 arviointikeskustelulla, joka pidetään marraskuun lopussa. Keskustelua varten oppilas tekee itsearvioinnin ja huoltajat täyttävät kodin lomakkeen. Keskustelu dokumentoidaan ja siinä määritellään oppilaan tavoite kevätlukukaudelle.

Oppilas saa lukuvuositodistuksen kunkin vuosiluokan päättyessä.  Käyttäytymistä arvioidaan sanallisesti luokilla 1-4 ja numeroilla luokilla 5-6.

 

Lisätietoa: http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/opetussuunnitelmien_ja_tutkintojen_perusteet/perusopetus             8. luku Oppilaan arviointi

 http://www.ouka.fi/oulu/koulutus-ja-opiskelu/arviointi