Arviointi Arviointi

Koulussamme kehityskeskustelut (20 min) ovat syyskuussa kaikilla luokilla. Keskusteluun osallistuvat oppilaat huoltajien kanssa. Keskustelussa asetetaan tavoite syyslukukauden koulunkäynnille. Välitodistus korvataan luokilla 1-5 arviointikeskustelulla, joka pidetään joulu-tammikuun aikana. Keskustelua varten oppilaan arviointi syyslukukaudella on jatkuvaa ja monipuolista( itsearviointia, vertaisarviointia, opettajien ja huoltajien suorittamaa arviointia). Keskustelu dokumentoidaan ja siinä määritellään oppilaan tavoite kevätlukukaudelle.

Oppilas saa lukuvuositodistuksen kunkin vuosiluokan päättyessä.  Käyttäytymistä arvioidaan sanallisesti luokilla 1-5 ja numeroilla 6. luokalla.