Opetussuunnitelma Opetussuunnitelma

Vesalan koulussa opetus pohjautuu valtakunnalliseen ja Oulun kaupungin opetussuunnitelmaan. Koulun omaa opetussuunnitelmaa työstetään Uuden Oulun opetussuunnitelma- työn mukaisesti. Tässä vaiheessa koulukohtaisesta opetussuunnitelmasta on valmiina luku 4. Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki esi- ja perusopetuksessa.
 

Katso tästä koulun opetussuunnitelman luku 4 sekä tuenportaat.