Oppilaanohjaus Oppilaanohjaus

Jokaisella oppilaalla on oikeus saada opetuksen lisäksi ohjausta. Ohjauksella tuetaan oppilaan onnistumista esi- ja perusopetuksen eri vaiheissa, ehkäistään oppimisen vaikeuksia, vahvistetaan opiskelutaitoja ja itseohjautuvuutta ja kehitetään oppilaan valmiuksia tehdä opintojaan koskevia valintoja perusopetuksen aikana ja sen jälkeen. Ohjaus on prosessi, jossa hankitut tiedot ja kokemukset vahvistavat oppilaan yhteistyötaitoja, kykyä toimia erilaisissa ryhmissä ja ottaa vastuuta omasta ja yhteisestä työstä. 

 

Ohjaustoiminta muodostaa koko esi- ja perusopetuksen ajan kestävän ja toisen asteen opintoihin ohjaavan jatkumon. Ohjauksesta huolehtivat yhteistyössä kaikki opettajat, opinto-ohjaaja ja päiväkodin/koulun muu henkilöstö, joilla kaikilla on työroolissaan oma ohjauksellinen tehtävänsä.