Oppilaskunnan tavoitteena on:

-edustaa oppilaita heitä koskevissa asioissa koulun päätöksenteossa ja lukuvuosisuunnittelussa

-lisätä oppilaiden hyvinvointia koulussa

-lisätä lasten aktiivisuutta yhteisten asioiden hoitamiseen

Oppilaskunnan hallituksen jäsenet valitaan kaikilta luokilta joka lukuvuosi. Oppilaskunnan ohjaavana opettajana toimii Minna Ylikärppä.

Oppilaskunnan syksyn 2017 tapahtumia:

Päivitetään lähiaikoina.

Oppilaskunta tekee yhteistyötä Ylikiimingin alueen nuorten osallisuusryhmän kanssa. Oppilaskunnan hallituksen 2 jäsentä kulkevat osallisuusryhmän kokouksissa ja tuovat sieltä ajankohtaista tietoa koko koulun oppilaskunnalle.

Oppilaskunnan hallituksen jäsenet lukuvuonna 2017-2018

1lk. 

2lk. 

3 lk. 

4 lk. 

5lk. 

5-6 lk. Fanni Kainua, Juho Lehtola, Antti Kainua

6lk. 

Puheenjohtaja: 

Varapuheenjohtaja: 

Sihteerinä toimii oppilaskunnan ohjaava opettaja Minna Ylikärppä.

Puheenjohtaja toimii myös oppilasedustajana oppilashuoltoryhmässä.