Oppimisen tuki Oppimisen tuki

Esiopetuksen ja perusopetuksen ensisijainen tehtävä on tarjota jokaiselle lapselle hänen ikäkautensa ja edellytystensä mukaista opetusta sekä kasvun, kehityksen ja oppimisen tukea. Tämän tavoitteen toteuttaminen edellyttää jokaiselta opettajalta sekä lapsen yksilöllistä tuntemusta että opetusryhmän tarpeiden huomioimista riittävän varhaisessa vaiheessa.  Välittäminen, huolenpito ja myönteinen ilmapiiri sekä oppimisvalmiuksien ja opiskelutaitojen huomioiminen edistävät lapsen kasvua ja oppimista.

Kasvatuskeskustelu-malli

Kiusaamiseen ja väkivaltaan puuttuminen