Lisää sivun otsikko Lisää sivun otsikko

LOMA-ANOMUKSET

Luokanopettaja voi vapauttaa oppilaan koulunkäynnistä enintään viikoksi ( viisi koulupäivää) ja rehtori viikkoa pidemmäksi ajaksi. Loma-anomuskaavakkeita saa koulun kansliasta tai tästä linkistä. 1-5 päivän loma-anomukset voi tehdä myös Wilman kautta viestillä.

Koulutehtävistä tulee sopia opettajan kanssa ennen lomaa. Toivomme, että perheen lomamatkat järjestetään koulun lomien yhteydessä.

Koulun lauantaityöpäivät ovat yleensä teemallisia koulupäiviä ja niillä korvataan jokin lukuvuoden toinen koulupäivä. ( esim. joululoman pidennys) Mikäli lapsi ei osallistu lauantaikoulupäiviin, pitää hänellä olla siihen painava syy. Lupa poissaoloon on aina anottava luokanopettajalta. Opettaja voi  teemasta riippuen  määrätä lapselle korvaustehtävän poissaolon takia.