Poissaoloilmoitukset Poissaoloilmoitukset

Poissaolot

Huoltajan on ilmoitettava oppilaan poissaoloista. Oppilaan sairastuessa ilmoitus lähetetään Wilmaan tai tekstiviestinä oman luokanopettajan työpuhelimeen. Oppilaan äkilliset sairastumiset tulee ilmoittaa aamulla tekstiviestillä.

Katso myös kohta Loma-anomukset.

Oppilaan runsaat poissaolot saattavat olla este koulutyön normaalille etenemiselle. Luvattomat ja ilmoittamattomat poissaolot ovat myös turvallisuusriski. Aamuisin saattaa tulla tilanne, jolloin huoltajat ja/tai koulu eivät tiedä oppilaan olinpaikkaa. Tämä takia oppilaan poissaolo on ilmoitettava luokanopettajalle välittömästi.

Poissaolojen seurannassa noudatamme seuraavaa mallia: 

·         Luvattomat poissaolot (aikajakso lukukausi)

o   15 tuntia – opettaja kutsuu huoltajat ja oppilaan keskusteluun

o   30 tuntia – oppilaan poissaoloja käsitellään moniammatillisessa oppilashuoltoryhmässä

o   50 tuntia – oppilaasta tehdään lastensuojeluilmoitus

o   Luvalliset poissaolot (aikajakso lukukausi)

50 tuntia – opettaja keskustelee huoltajan kanssa ja tarvittaessa ohjaa asian moniammatilliseen oppilashuoltoryhmään

100 tuntia – oppilaan asian käsittely moniammatillisessa oppilashuoltoryhmässä