In English | På svenska | Tekstin koko A- A+

Toiminta-ajatus Toiminta-ajatus

Toiminta-ajatus:

Periaatteemme on yhteisöllisyys ja yhdessä toimiminen. Vaikka lapsen yksilöllisyyttä huomioidaan, lapsi oppii että hän on osa ryhmää. Tyypillistä pienelle päiväkodillemme on se, että sekä eri-ikäiset lapset että ryhmien aikuiset ovat läheisessä tekemisessä toistensa kanssa; "Olemme kuin yhtä suurta perhettä".

Leikki

Leikki  on tärkeintä toimintaamme. Leikin avulla lapsi muodostaa ja vahvistaa ystävyyssuhteitaan, tutkii, oppii ja kokeilee uusia asioita. Leikki on lapselle luontainen tapa käydä läpi tunteitaan ja kokemuksiaan sekä elää todeksi haaveitaan. Kannustamme pitkäkestoiseen leikkiin ja huolehdimme, että jokaiselle lapselle löytyy leikkikaveri. Lapsilla on käytettävinään leikkitaulu, minkä avulla lapsi voi suunnitella leikkimistään.

Esiopetus

Esiopetuksen tehtävä on parantaa lasten oppimisvalmiuksia ja edesauttaa joustavaa siirtymistä varhaiskasvatuksesta alkuopetukseen. Tärkeimpiä opittavia asioita esiopetusvuoden aikana ovat lapsen sosiaalisten- ja työskentelytaitojen kehittyminen ryhmässä. Lasta kannustetaan itsensä ilmaisemiseen sekä omatoimisuuteen. Esiopetusvuoden tärkeä tehtävä on herätellä lapsen kiinnostusta uusien asioiden oppimiseen. Tietoja ja taitoja kartutetaan suunnitelmallisen toiminnan ja leikin avulla.

Monitoimitalon toimintaympäristö mahdollistaa matalan kynnyksen kouluun siirtymiselle. Teemme tiivistä yhteistyötä koulun eskareiden kanssa. Yhteisiä toimintahetkiä on viikoittain. Toimintahetkien aikana pääsemme tutustumaan tuleviin luokkakavereihin ja opettajaan. Hyödynnämme toiminnassamme koulunpuolella olevia tiloja.

Kotikoulu-toimikunta

Vesalan monitoimitalolla, päiväkodilla ja koululla, toimii yhteinen Kotikoulu-toimikunta. Ryhmä koostuu niin päiväkodin kuin koulun huoltajista ja henkilökunnasta. Kuluvana kautena kotikoulu -toimikunta osallistuu mm. opetussuunnitelmatyöhön ja järjestää yhdessä muiden toimijoiden kanssa erilaisia tapahtumia perheille. Puheenjohtajana toimii huoltajien edustaja.

Vihreä Lippu

Syksyllä 2011 aloitimme Vihreä lippu -kestävän kehityksen ohjelman. Ohjelmassa yhdistyvät ympäristökuormituksen vähentäminen, kestävän kehityksen kasvatus ja lasten ja perheiden osallisuus. Vihreä lippu on osa kansainvälistä Eco Schools -ohjelmaa. Kaikessa toiminnassamme pyrimme huomioimaan luontoa ja ympäristöä, tuottamaan jätteitä mahdollisimman vähän, lajittelemaan niitä ja kunnioittamaan luontoa ja yhteistä ympäristöämme ja omaksumalla kestävän kehityksen periaatteet osaksi arkipäivän toimintaa itse tekemällä ja pohtimalla. Vihreässä lipussa yhdistyvät kestävän kehityksen ekologinen, sosiaalinen, kulttuurinen sekä taloudellinen näkökulma. Ensimmäisen Vihreän lipun olemme saaneet toukokuussa 2012. Kestävän tason kriteerit täytimme keväällä 2014.

http://www.vihrealippu.fi/vl

 

Yhdessä

Meillä on Vihreä Lippu!