Kielen taidot työllistymisen tukena

Seminaariohjelma ja esitykset

LOPPUSEMINAARI 5.6.2018 PAKKALAN SALI

Kielen taidot käyttöön

Maahanmuuttajien kielitaidon merkitys ja osaamisen hyödyntäminen työelämässä

Seminaarin pääteemat:

Suomen kielen merkitys maahanmuuttajien työllistymisessä

Minkälainen kielitaito on riittävä työelämässä?
Mitä uusia haasteita nykytilanne tuo opetukselle?
Mitä oppimistaitoja kielen opiskelu edellyttää?
Riittääkö työelämän kielitaito arjessa selviämiseen?

Maahanmuuttajien työllistymisen nykytilanne ja haasteet

Mitä se vaatii työntekijältä ja mitä työnantajalta?
Miten oman osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (tutkintojen, aiemman koulutuksen sekä työkokemuksen hyväksi lukeminen) voisi parantaa työllistymistä?
Mikä on työkulttuurin tuntemuksen merkitys?
Miten työkokeilu voisi auttaa paremmin maahanmuuttajien työllistymisessä?

***

Seminaari on maksuton ja tarkoitettu maahanmuuttajille sekä kaikille maahanmuuttajien parissa työskenteleville tai aiheesta muuten kiinnostuneille viranomaisille, oppilaitoksille, järjestöille ja yrityksille.