Ajankohtaista hankkeessa - Villa Victor - Oulun kaupunki

Ajankohtaista Ajankohtaista

Mentorointia ja metsäluontoa! Kototyön uusi ekologia

 

Kielen taidot työllistymisen tukena -hankkeen kevätseminaari 2017

perjantaina 28.4. klo 9 - 16 Oulun kaupungintalon Valtuustosalissa

Teemoina:

Mentorointi ja tuutorointi kotoutumisen tukena sekä

Luontoympäristö ja Green Care -malli kotouttamistyössä

 

Seminaarin alustukset:

Aamupäivä

9.00 Seminaarin avauspuheenvuoro, johtaja Piia Rantala-Korhonen, Oulun kaupunki

9.15 Kokemuksia ja ajatuksia kulttuurimentoroinnista, projektisuunnittelija Minna Ylilehto ja kulttuurimentori Luz Peltoniemi, Vuolle Setlmentti ry

10.00 Ernod-hanke – verkkotuutorit läksyapuna, hanketyöntekijä Jarno Laakso, Oulun kaupunginkirjasto

10.45 Womento – työuramentoroinnilla tuloksiin! monikulttuurisuuden asiantuntija Gunta Ahlfors, Väestöliitto

Iltapäivä

13.00 Luontoympäristön ja luonnon virkistyskäytön rooli kotoutumisessa, ESIKOTO-hanke, puistonjohtaja Saara Airaksinen, Metsähallituksen Luontopalvelut           

13.45 Luonto- ja viherympäristöjen kehittäminen hyvinvointipalvelujen näkökulmasta - mallina hyvinvointimatkailun kehittämishanke Voimametsistä viherkattoihin, tutkija Marja Uusitalo, LUKE

14.30 Luontoa elämään –hankkeessa saatuja kokemuksia luontoon tukeutuvasta kuntoutustoiminnasta, lehtori Arja Jääskeläinen, LapinAMK

 

 

 

Piia Rantala-Korhonen avasti seminaarin Oulun kaupungin edustajana.

Vuolle Setlementistä Minna Ylilehto ja Luz Peltoniemi kertoivat ESIKOTO-hankkeen Kulttuurimentorointikokemuksista.

Jarno Laakso Oulun kaupunginkirjastosta kertoi ERNOD-hankkeen virtuaaliläksyapukerhosta ja sen pilotoinnista.

Gunta Ahlfors Väestöliitosta kertoi WOMENTO-mentoroinnista. Katherinen Reunanen kertoi kokemuksistaan osallistujana mentorointiin.

Saara Airaksinen kertoi ESIKOTO-hankkeen Metsähallituksen osuudesta.

Marja Uusitalo Luonnonvarakeskuksesta (LUKE) kertoi Luonto- ja viherympäristöjen kehittämisestä esimerkkeinä Voimametsä-kehittämishanke.

Arja Jääskeläinen Lapin ammattikorkeakoulusta kertoi Luontoa elämään -hankkeen kokemuksista.