Ajankohtaista

< Takaisin

Maahanmuuttajaneuvoston haku kaudelle 2017 - 2021

Uuden maahanmuuttajaneuvoston haku jatkuu

 

Kaupunginhallitus nimeää uuden maahanmuuttajaneuvoston Ouluun. Neuvosto valitaan valtuustokauden ajaksi 2017 - 2021. Hakuaikaa maahanmuuttajaneuvostoon on jatkettu 15.6.2017 klo 16.00 asti. Aiemmassa haussa lähetetyt hakemukset huomioidaan uuden maahanmuuttajaneuvoston valinnassa. Hakemukset toimitetaan Oulun kaupungin kirjaamoon, osoitteeseen Torikatu 10, 90100 Oulu torstaihin 15.6. klo 16.00 mennessä. Voit hakea maahanmuuttajaneuvostoon hakulomakkeella, joka löytyy oheisesta linkistä:

Hakulomake >>

Neuvoston tehtävänä on muun muassa vahvistaa maahanmuuttajien osallistamista kunnalliseen päätöksentekoon, kehittää maahanmuuttajille kohdistettuja palveluita ja edistää kulttuurienvälistä vuoropuhelua.

Jäsenten valintakriteerit:

  • asuu pysyvästi Suomessa
  • oleskelulupa A tai P
  • maahanmuuttajamuuttajataustainen suomen kansalainen voi myös tulla valituksi
  • kotikunta on Oulu
  • eri kieli-, maahanmuuttaja- ja ikäryhmien kattavuus
  • sukupuolten tasa-arvo 40/60 eli toista sukupuolta vähintään 40 %

Kaupunginhallitus nimesi ensimmäisen maahanmuuttajaneuvoston toukokuussa 2015. Neuvoston jäseniä on nimetty kahden vuoden toimikauden aikana erilaisiin työ- ja ohjausryhmiin sekä esimerkiksi Pohjois-Suomen etnisten suhteiden neuvottelukuntaan. Lisäksi neuvoston jäsenet ovat esittäneet kaupunginhallitukselle ja eri palvelualueille kehittämisehdotuksia maahanmuuttajien kotouttamiseen liittyen.

Lisätietoja:

Yhteisötoiminnan päällikkö Pasi Laukka p. 044 7031 638

Monikulttuurisen työn koordinaattori Henri Huumonen p. 044 7031 674

Jakolinkki