Alkeisryhmä 4

Opetusryhmiin ilmoittaudutaan Villa Victorin info-pisteessä, josta saa oman ryhmän opiskelijakortin. Muihin kuin oman ryhmän opetukseen voi osallistua, mikäli niissä on tilaa. Opetus on ilmaista. Lisätietoja suomen kielen opetuksesta, mm. ryhmien aikatauluista löydät  Villa Victorin kotisivuilta >
 
KURSSIAJAT:
tiistaina klo 9.30 - 11.30
torstaina klo 9.30 - 11.30
 
Seuraava opetustunti:    to 27.4. klo 9.30
 
OPETETTAVAT ASIAT:

XXXX

 
Tehtävät:
 
Ratkaisut:
 
 Edellisen tunnin tehtäviä:
 

Tässä vastauksia kysymyksiinne:

 

1. abc kysyi, miksi Harjoituksessa 2, lause "Minulla on koira" muuttuu kieltolauseessa "Minulla ei ole koiraa".

Vastaus: Kieltolauseessa objekti tulee aina partitiiviin. Samalla tavalla: Minä luen kirjan - Minä en lue kirjaa. Jos lauseen objekti on partitiivissa, ei tule muutosta: Minä syön omenaa - Minä en syö omenaa.

2. def kysyi, miksi Harjoituksessa 3 joissakin lauseissa oli "älkää tulko". 

Vastaus: Se on kielteisen käskylauseen monikko. Yksikössä käytetään "älä" ja verbin heikko vartalo "lue". Monikossa kieltosana on "älkää" ja verbistä tulee oma muoto "lukeko". Tästä lisää luennossa 3, jossa on selitetty, miten verbimuoto tehdään. Lyhyesti: otetaan verbin vahva vartalo: tulla > tul- ja lisätään siihen -ko > tulko. Myönteisessä käskylauseessa muoto on "tulkaa", "lukekaa", jolloin vartaloon liitetään pääte -kaa.

Esim.
Syökää puuroa! - Älkää syökö puuroa!
Menkää kotiin! - Älkää menkö kotiin!
Pelatkaa korttia! - Älkää pelatko korttia! (pelata > pelat- > -ko/kaa)

Mutta:

Soita minulle illalla! - Älä soita minulle illalla!

Villa Victorissa järjestetään suomen kielen opetusta alkeis- ja jatkotasoilla. Jokaisella opetusryhmällä on myös verkko-opetussivu. Sivulta löytyvät ryhmän lähiopetuksen lukujärjestys sekä aihealueet, joita kurssilla opetetaan. Verkkosivuilla on myös aiheeseen liittyviä tehtäviä, joita voi tehdä kotona. Verkko-opetuksen sivulla voit myös lähettää kysymyksiä opettajalle (Opettajanpöytä). Verkko-opetus on kaikille avointa, eikä siihen tarvitse ilmoittautua. 
 
Linkit opetusryhmien verkkosivuille: 
 
 
JATKORYHMÄ 1
JATKORYHMÄ 2
 
LUKI-ryhmä
Kysymyksiä opettajalle
Kenttä on pakollinen.
Kenttä on pakollinen.
Kenttä on pakollinen.