Hyvä alku Pohjois-Pohjanmaalla

On tärkeää, että oleskeluluvan saanut maahanmuuttaja sopeutuu suomalaiseen arkeen ja yhteiskuntaan. Vuosina 2016–2018 toteutettavassa Hyvä alku Pohjois-Pohjanmaalla -hankkeessa kehitetään kotoutumista edistäviä toimintamalleja. Hankkeessa kehitetään:

1) alkuvaiheen ohjaus- ja neuvontapalvelu Ouluun
Oleskeluluvan saanut uusi kuntalainen saa nopeasti omien tarpeittensa mukaista tietoa, ohjausta ja neuvontaa. Toteutetaan mm. Tervetuloa Ouluun -kurssikokonaisuutena ja yksilöohjauksena.

2) valtakunnallinen monikielinen ohjauksen ja neuvonnan etäpalvelu
Tasalaatuista ja yhdenmukaista palvelua maahanmuuttajille sekä Pohjois-Pohjanmaan eri kunnissa että muualla Suomessa. Toteutetaan Info-Langossa puhelimen, sovellusten tai videoyhteyden välityksellä.

3) Pohjois-Pohjanmaan maahanmuuttajatyön osaamista
Jaetaan kuntien hyviä käytäntöjä ja hankkeessa saatuja kokemuksia.

Hyvä alku Pohjois-Pohjanmaalla -hankkeessa otetaan huomioon niin humanitäärisistä syistä maahan muuttaneet kuin esimerkiksi perhesyiden, työn ja opiskelun vuoksi saapuneet.

Hanke toteutetaan Oulun ja Pudasjärven kaupunkien yhteistyönä ja sen toimintakenttä on koko Pohjois-Pohjanmaa. Luodut toimintamallit ovat hyödynnettävissä valtakunnallisesti. Hanke on saanut Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen myöntämän ESR-rahoituksen ja se kuuluu Kotona Suomessa -kokonaisuuteen.

Mirja Syrjälä 
projektipäällikkö
040 183 4382
mirja.syrjala(at)ouka.fi

Markus Lepinoja
projektikoordinaattori
050 369 6147
markus.lepinoja(at)ouka.fi

Jaklin Slewa
projektikoordinaattori
040 3529690
jaklin.slewa(at)ouka.fi

Marguerite Guibert
projektikoordinaattori
050 463 8103
marguerite.guibert(at)pudasjarvi.fi

   Hanke-esite